Else Andersdatter
(1635-Ca. 1704)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Fisker Rasmus Rasmussen Gårdmand

2. Anders Pedersen

Else Andersdatter

  • Født: 1635, Espergærde ?
  • Parforhold (1): Fisker Rasmus Rasmussen Gårdmand i 1660 i Tikøb, sogn
  • Parforhold (2): Anders Pedersen i 1680
  • Død: Ca. Dec. 1704, Espergærde i en alder af ca. 69 år
Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte efter Rasmus Rasmussen, 27 Jun. 1677, Krogerup Gods 1673-1751 fol: 143b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 02.03.2009


NUMMER : T16 -677 ARKIVALIEDATO : 27.06.1677

BESKRIVELSE : Skifte efter Rasmus Rasmussen

MYNDIGHED : Krogerup Gods 1673-1751 fol: 14
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Rasmus Rasmussen 1282
Skifte, ARVINGER :
Else Andersdatter 1283
Rasmus Rasmussen AT16
Karen Rasmusdatter BT17
Bodil Rasmusdatter 641
Anders Rasmussen T8
Skifte, ANDRE PERSONER :
Ebbe Pedersen AU2
Oluf Pedersen 640Y
Jørgen Jøgensen SK2
Hans Rostgaard SK4
Jens Rostgaard SK6
Niels Olsen SK8
Jørgen Nielsen SK10
Ole Jørgensen SK12INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1673-1751 fol: 14

Anno 1677 den 27 juni holtis skifte og deeling efter salig afgangne Rasmus Rasmussen som boede og døde i Espergierde. Efter hannem var hans hustrue Else Andersdatter paa den eene side, paa dend anden side som arver fire, begge deris børn.
nemlig:
Rasmus Rasmussen 15 aar gammel hand blev tilladt at være sin egen værge, efter som hand er hos sin moder og er svag.

Karen Rasmusdatter 12 aar gammel hendis formynder var Niels Børresen i Borup.

Boeld Rasmusdatter 11 aar gammel hendis formynder er Jørgen Jørgensen i Flynderup.

Anders Rasmussen 7 aar gammel hans formynder var Ebbe Pedersen og Oluf Pedersen paa Espergierde.

Paa skiftens forretning var overværende Kongl. Mayts. ridefoget Hans Rostgaard, som over Godset er hosbond og Jens Rostgaard, vurderings mændene vare Niels Olsen i Søebechs Mølle, Jørgen Nielsen i Flynderup saa og Ole Jørgensen i Mørdrup.


Da blev vurderet som følger.

1 blaadraget koe for 9, -, -
1 sort hielmet koe for 10, -, -
1 rødringet ditto 11, -, -
1 ung brun ditto 10, -, -
1 kull sort ditto for 9, -, -
1 ung hvid koe 6, -, -
1 rødhielmet ditto 11, -, -
2 fior kalve a 1 rd. 2, -, -
11 faar a 1 rd. 11, -, -
7 lam a 3 mk. 2 sk. 5, 2, -
1 brun hoppe og 1 føll 3, -, -
1 graae fole upkaaren 7, -, -
1 sorte brun følle 9, -, -
1 brun hoppe 8, -, -
1 fior føl 3, -, -
1 brun stiernet hoppe 13, -, -
1 gammel brun blisset hest 7, -, -
1 sort ditto 8, -, -
3 gamle gies a 2 mk. 1, 2, -
14 ditto unge a 8 sk. 1, 3, -
1 birker, derudi hendis part -, 3, -
1 plov 1, 2, -
1 harre -, 1, -
1 naur -, -, 12
1 øxe -, -, 8
1 jernstang -, 1, 8
1 klov -, -, 8

I Stuen og Kammeret
1 hvid rand underdyne 2, 2, -
1 hvid rand over ditto 1, 2, -
2 puder 1, -, -
2 spar lagen 1, 1, -
1 teppe -, 2, -
2 renede hoved dyner 2, -, -
2 hvide ditto 2, -, -
1 ulden ditto med sorte rende 1, 3, -
1 hvid ditto 1, 3, -
1 sort spraglet sengeklæde -, 3, -
1 spraglet ulden ditto -, 3, -
1 aflang age dyne -, 2, -
1 flamsk ditto -, 2, -
1 lidet syedt hønde -, 1, -
1 lang benche dyne 2, 2, -
2 spraglede hønder 1, -, -
1 gammel ditto -, 2, -
2 gl. hvide hovedpuder med
noget blaat forneden 1, 2, -
1 stribet ditto med blaat for -, 2, -
2 store hønder 1, 2, -
2 andre ditto 1, 2, -
1 gammelt vraae skab 1, 2, -
1 eege kiste 2, -, -
1 jern kakkelovn 8, -, -
1 aabent fyrbord -, 3, -
1 gammel køie -, -, 8
1 halv kiste 1, 2, -
20 pund tin a 1 mk. er 5, -, -
2 lyse stager 1, 2, -
1 messing bord krands -, 1, 8
1 kiern, stødbøtte og siebøtte -, 1, 8
4 sølv skeder vøg 16 lod a 3 mk. 12, -, -
12 pund gl. kobber af en gryde
a 10 sk. er 1, 3, 8
1 ditto væg 7 pund a 10 sk. 1, -, 6
1 kobber kiedel væg 12 pund
a 1 mk. 4 sk. 2, 2, 12
1 kobber ditto væg 10 pund
a 1 mk. 4 sk. 2, -, 12
1 liden ditto 5 pund a 1 mk. 4 sk.1, -, 6
1 skieppe 1 sold -, 1, 8

Sæden i Marken
14 skiepper rug sæd a 2½ mk. er 8, 3, -
16 skiepper byg sæd a 1 mk. 6 sk. 5, 2, -

Fiske Redskab

1 nyt makrel garn 3, -, -
2 sildegarn 2, 1, -
3 ditto 3, -, -
3 ditto 2, 3, -
2 aale russe med kuberne 3, -, -
3 gamle ditto 1, 2, -
3 aale kuber 1, 1, -
1 køel reeb 1, -, -
1 cordeel 1, -, -
1 dregg 3, -, -
2 gamle sildegarn a 1 rd. 2, -, -
2 baste reeb -, 3, -
1 qvern 1, -, -
_______________
Summa boens formue beløber til 259,-, 8


Boens Bortskyldige Gield

Hosbonden Hans Rostgaard fordrede for rest landgilde 3, -, 8
for hov tønge fæste 13, -, -
villighed ei mere end 1, -, -

Johan Arentsen i Helsingør fordrede 5, 2, -
Laurs Mortensen ibid. fordrede 28, -, -
Kirsten, Bent Petersens fordrede for 1 td. sild 2, -, -
Peder Rasmussen ibid. fordrede 1, 1, 8
Boel N. tiene nu præsten i Tikøb 1, -, -
Anne, Sl. Jens Hyben Lors i Kbenh. ford. 3, -, -
Niels Nielsen skøtte i Helsingør fordret for sig
og sine sydsk. 5. -, -
Niels Mogensen i Kiøbenhavn tilkom 1, -, 8
Hans Olsen i Humlebæk fordret 1, -, -
Ebbe Pedersen i Espergierde fordret for ligkisten
til den Sl. mand 6, -, 4
Hr. Vichmand Olsen 1, 2, -
Jens Staldmester i Helsingør fordret 5, 2, -
skyldig til Skaansk mand paa 1 koe 2, 2, -
Jens Mortensen paa Hven for 1 tønde rug 2, 1, 12
Helvig Brølvigs datter i Helsingør fordret 8, -, -
Jep Ibsen paa Snechersteen fordret 1, 3, 3
Helle Larsen paa Snechersteen fordret 6, -, 8
Hans Skræder i Helsingør fordret -, 2, 11
Laurs Nielsens tieneste løn til dato 4, -, -
Skiftets bekostning 10, 2, -
__________________
Summa over ald bortskyldig gield er 113, 3, 6


Lignet og lagt naar gielden tages fra boens formue blive til skifte og deeling penge 145, 1, 6

Deraf tilkommer enken 72, 2, 11
Børnene lige saa meget, er saa paa
en broder lod 24, -, 8
og paa en syster lod 12, -, 4


Der blev udlagt til den bortskyldige gieldJohan Arnetsen fordret 5, 2, -
dertil udlagt 5 faar for 5, 2, -

Laurs Mortensen fordret 28, -, 8
dertil udlagt
1 sortebrun fole 9, -, -
1 rødringet koe 11, -, -
1 raned underdyne 2, 2, -
1 nyt makrelgarn 3, -, -
2 aaleruser med kuber 3, -, -
____________
28, 2, -
legger fra sig 1 mk. 8 sk.

Kirsten, Bent Petersen i Helsingør fordret 2, -, -
dertil udlagt
1 Cordel 1, -, -
hos Lars Mortensen som
han bekom for meget -, 1, 8
1 stribet hovedpude med noget
blaat forneden -, 2, -
1 øxe -, -, 8
____________
2, -, -

Peder Rasmussen i Helsingør fordrede 1, 1, 8
udlagt
1 l. syet hønde -, 1, 8
2 spraglede hønder 1, -, -
____________
1, 1, 8

Anne, Sl. Jens Hybentores i Kiøbenh. fordrede 3, -, -
udlagt
2 gamle hovedpuder med blaat forneden 1, 2, -
2 store hønder 1, 2, -
________
3, -, -
Niels Nielsen Skiøt fordrede 5, -, -
udlagt
3 sildegarn 3, -, -
1 hvid ranet overdyne 1, 2, -
1 Flamsk hønde -, 2, -
_________
5, -, -

Jens Staldmester i Helsingør fordrede 5, 2, -
udlagt
7 lam for 5, 2, -

Ebbe Pedersen paa Espergierde fordrede 6, -, -
udlagt
1 lang benke dyne 2, 2, -
2 stribede hovedpuder 2, -, -
1 lang kobber kiedel 5 pund 1, -, 6
1 jern stang -, 1, 10
_________
6, -, -

Helvig Brylingsdatter fordrede 8, -, -
I fire sølfskeer 8, -, -

Jep Ibsen paa Sneckersteen fordret 1, 3, 3
udlagt
2 sparlagen 1, 1, -
1 teppe -, 2, -
I penge -, -, 3
_________
1, 3, 3

Helle Laursen paa Sneckersteen fordret 6, -, 8
udlagt
1 kobber gryde 1, 3, 8
1 kaaber kiedel 3, 2, 8
1 Flamsk hiønde -, 2, -
I rede penge -, -, 8
__________
6, -, 8

Hans Skrædder i Helsingør fordret 2, -, 11
udlagt
1 messing bordkrands -, 1, 8
1 spraglet hønde -, 2, _
_________
-, 3, 8

Hosbonden Hans Rostgaard fordret for
rest gield og skiftets bekostning 22, -, 8
udlagt
1 sort hielmet koe 10, -, -
1 ung brun koe 10, -, -
1 qvie kalv 2, -, -
1 gammel koie -, -, 8
_________
22, -, 8

Til børnenes arvedeel bliver udlagt som følger, Anders Rasmussens arvedeel som Ebbe Pedersen og Olle Pedersen ere formynder for
24, -, 8
Ebbe Pedersen til den halve part udlagt
1 blaadraget koe 9, -, -
1 halv kiste 1, 2, -
1 køll reeb 1, -, -
2 kuber -, 2, 4
Olle Pedersen til den anden halve deel som er 12, -, 4
udlagt
en sort koe 10, -, -
1 hvid hoved dyne 1, -, -
1 faar 1, -, 4


Karen Rasmusdatters arvedeel 12, -, 4
Til hendis formynder Niels Sørensen ?
(Børresen) i Borup
blev udlagt
1 rødhielmet koe 11, -, -
2 puder med blaat forneden 1, 1, -

lagt fra sig 12 sk. 12, -, 4

Boel Rasmusdatters arvedeel 12, -, 4
Til hendis formynder Jørgen Jørgensen i Flynderop
blev udlagt
1 hvid hovedpude for 1, -, -
tinn 12 pund for 2, 3, -
1 kalf tiursling 2, -, -
1 fior føll 3, -, -
1 hvid dyne 1, 3, -
Penge -, 1, -
1 senge klæde -, 3, 4
1 hønde -, 2, -
_________
12, -, 4

Vurderingsmændene tilkom -, 3, -
udlagt
1 dræg -, 3, -

Den ældste søn Rasmus Rasmussens arvedeel som er 24, -, 8
blev hannem tilladt selv at annamme og blev i boet hos moderen som hun fra dags dato skal forrente, eftersom moderen beholder børnene hos sig hvilke hendis børn hun anlovede at holde til Guds frygt og Christelig opdragelse.
Hvad den anden bortskyldige gield angaar som nu icke blev giort udlæg til samt skiftets bekostning anlovede enken at skulle til en hver, til takke betale
Dermed er dette skifte til ende.


Forskreven børne gods annammede fornevnte formyndere til sig og skal fra dato orrente eftter som moderen beholder børnene for sig, hvilke hendes børn hun anlovede at holde til Guds Frygt og Christelig optugtelse.
Hvad den anden bortskyldige gield angaar som nu icke blev giort udlæg til samt skiftets omkostning anlovede enken at skulde til en hver til takke betale.
Dermed er dette skifte til ende.


2. Skifte: Skifte efter Anders Pedersen, 11 Aug. 1696, Krogerup Gods 1673-1751 fol: 93.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 26.02.2009


NUMMER : SK36 -696 ARKIVALIEDATO : 11.08.1696

BESKRIVELSE : Skifte efter Anders Pedersen

MYNDIGHED : Krogerup Gods 1673-1751 fol: 93
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anders Pedersen CU2
Skifte, ARVINGER :
Rasmus Andersen AT96
Else Andersdatter 1283
Skifte, ANDRE PERSONER :
Michel Michelsen BT16
Niels Adsersen 640ZA
Niels Jensen SK64
Peder Nielsen ASK8INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods skifteprotokol 1673-1751 fol: 93

Anno 1696 d. 11 aug. stod skifte efter Sl. Anders Pedersen paa Espergierde, imellem hans efterladte hustrue Else Andersdatter, til laugværge Michel Michelsen paa Espered, og een begge deris søn Rasmus Andersen 14 aar, til formynder Peder Nielsen paa Krogerup.
Vurderings mændene vare
Niels Adsersen i Mørdrop og Niels Jensen paa Espergierde
Da befandtes og blev vurderet som følger

Baade og fiskeredskab

2 gamle baade begge 5, -, -
½ bondgarn for 8, -, -
7 Aaleruser a 6 mk. 10, 2, -
2 nue ruser foruden rade 1, 3, 8
3 gamle sildegarn 1, -, -
2 gamle flyndergarn -, 1, 8

Bester
1 brun hest 4, -, -
1 sort snoppet ditto 5, -, -
1 sort foele 9, -, -
1 rød foele 9, 2, -
1 brun hoppe 9, -, -
1 rødblisset hoppe 12, -, -

Qveg
1 rødstiernet koe 12, -, -
1 sort hielmet koe 8, -, -
1 hornet koe 7, 2, -
1 blakringet koe 7, 1, -
1 ditto 7, -, -
1 brun koe 7, -, -
1 sort grimet studling 4, -, -
1 sort hielmet qvie 3, -, -
1 sortringet koe 6, -, -

Faar
10 faar a 1 rd. 10, -, -
6 lam a 2 mk. 3, -, -
1 gammel vædder 1, -, -

Sviin
1 sort spættet soe 1, 1, -
1 sandet ditto 1, -, -
1 hvid ditto 1, 1, 8
1 graa beltet soe 1, 1, 8
5 grise a 8 sk. -, 2, 8

Vogn Redskab
1 beslagen vogn 10, -, -
1 gammel slæde -, 1, -
1 kurv fadning 1, 2, -
1 gl. skiere kniv -, -, 8
1 gammel lee -, -, 12
1 gammel skierekiste -, -, 8

I Kammeret
1 bunke dyner 1, 2, -
1 linnet hovedpude -, 2, -
1 hvid vadmels senge dyne 1, 2, -
1 graa hoved dyne -, 1, -
1 gammel hovedpude -, -, 8
1 senge klede 1, -, -
1 hvidt decken -, 1, -
2 blaar lagen -, 3, -
3 hynder 1, 1, -

I Stuen
1 gammelt sengested -, -, 4
derudi sengeklæde -, 3, -
1 blaar lagen -, 1, 8
1 graa hovedpude -, 1, -
1 linnet hovedpude -, -, 8
1 vadmels randet dyne -, 2, -
1 benke dyne -, 3, -
3 hynder a 8 sk. -, 1, 8

Mandens klæder
1 bruun vadmels kiol 1, 2, -
1 gammel ditto -, 3, -
1 rød klæde trøie 1, -, -
1 par ledder buxer -, 3, -

I stuen
1 ege kiste 1, 3, -
1 kiste benk -, -, 8
1 fyrrebord -, 1, 8
1 slagbenk -, -, 12
1 grønt skab 1, 2, -
1 gammel jern kakkelovn 5, -, -
siebøtter og melke kande
kierne og deslige -, 2, -

I Kammeret
2 gamle sengesteder 1, -, -
1 gammelt skab -, -, 4
1 deige trug -, -, 2
2 gamle halv tønder -, -, 12
1 stander tønde -, -, 8
1 fierring -, -, 4

I Stegerset
1 kobber kiedel 5, -, -
1 messing kiedel -, 1, 8
1 ditto -, 1, -
1 mindre ditto -, -, 8
5 tinnfade væg 1½ pund a 10 mk. 3, 3, -
1 tinnskaal -, 1, -
2 messing lysestager 1, 1, -
2 jernvegger -, 3, -
1 haand qvern -, 1, -
1 naur -, -, 4
1 øxe -, -, 8
1 slibesteen -, 1, -
______________
Summa boens formue 207, 3, 14

Til Gaarden udtaget efterfølgende
1 rødstribet hest 10, -, -
1 trævogn 1, 2, -
sele og tømmer -, 3, -
harre og plov -, 3, -
16 skiepper rugsæd a 1½ mk. 6, -, -
16 skiepper bygsæd a 1 mk. 4, -, -
1 tønde havresæd 1, -, -Gield
I boet er inde for Niels Jensens
fædrende og mødrene arv 21, 3, 8
rente efter accordering 3, -, 8
____________
25, -, -

Skyldig som er anvendt paa dend
salig mands begravelse til
Peder Søbek paa Krogerup 5, -, -
Niels Qvie i Helsingør 6, -, -
______________
11, -, -

Bendix Hansen i Helsingør 9, 3, -
Per Jacobsen ibid. for
2 lispund hamp 2, 3, -
Lars Bentsen i Sanne for
to skiepper rug 1, -, -
Peder Nielsen paa Krogerup for
1 td. rug 2,2 og
5 skiepper havre 1, 1, 3, 3, -
Jørgen Rasmussen i Helsingør 2, 1, -
Karen Nielsdatter tienesteløn 9, -, -
Peder Erichsen ligesaa 2, -, -
skiftens bekostning 2, -, -
Niels Olsen og Børre Olsen
fædrende arv tilsammen 7, 2, -
rente i 6 aar 2, -, -
Anders Rasmussen af sin
fædrene arv 14, -, -
laante penge 3, -, -
____________
Summa Gielden 95, -, -

Lignet og lagt da bliver til deling 112, 3, 14
Deraf moderen 56, 1, 15
og sønnen ligesaa 56, 1, 15
Hvilken sønnens arvepart med formynderens villie og samtykke forbliver i boet hos moderen som dertil i sin tid efter loven svarer.
Gielden anlovede enken og hendes laugværge at ville betale saa en hver skulde blive tilfreds.
Og saa er dermed dette skifte til ende.


3. Skifte: Skifte efter Else Rasmusdatter, 3 Feb. 1702, Krogerup Gods 1673-1751 fol: 135.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 26.02.2009


NUMMER : SK67 -702 ARKIVALIEDATO : 03.02.1702

BESKRIVELSE : Skifte efter Else Rasmusdatter

MYNDIGHED : Krogerup Gods 1673-1751 fol: 135
OPBEVARINGSSTED :
----------------\endash
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------\endash

Skifte, FOR :
Else Rasmusdatter SK67
Skifte, ARVINGER :
Peder Ibsen SK66
Rasmus Pedersen SK66B
Jens Pedersen SK66D
Johanne Rasmusdatter SK67A
Anne Pedersdatter SK67C
Mette Pedersdatter SK67E
Skifte, ANDRE PERSONER :
Peder Jørgensen Holmegaard SK42
Ole Ibsen SK92
Jens Rasmussen SK78
Anders Rasmussen T8
Thorben Jensen SK82
Mads Christensen SK84
Ole Jørgensen SK12
Peder Andersen SK86
Maren Andersdatter SK89
Søren Andersen SK90INDHOLD :
--------\endash
Krogerup Gods Skifteprotokol 1673-1751 fol: 135

Anno 1702 dend 3 february blev holden skifte og deeling efter Sl. afgangne Else Rasmusdatter som boedede og døde sammesteds, imellem hendis efterladte mand Peder Ipsen paa dend eene side, og fem dend salige qvindis efterladte børn; nemlig 2 sønner og 3 døttre paa dend anden side.
Nafnlig:
Rasmus Pedersen 10 aar gammel hans formynder Jens Rasmussen i Rørtange.

Jens Pedersen 5 aar gammel hans formyndeer Ole Ibsen i Mørdrup

Johanne Rasmusdatter nu 13 aar gammel hendis formynder Anders Rasmussen i Espergierde.

Anne Pedersdatter 7 aar gammel hendis formynder Torben Jensen i Gorre.

Mette Pedersdatter 3 aar gammel hendis formynder Mads Christensen i Apperop.

Vurderings Mændene vare
Ole Jørgensen i Mørdrop Peder Jørgensen Holmegaard ibid.

Da befandtis som følger

Beester
1 sort blisset hest 16, -, -
1 sort skimlet ditto 14, -, -
1 brun stiernet ditto 12, -, -
1 brun blisset ditto 6, -, -
1 brun blisset fole 13, -, -
1 rød blisset ditto 14, -, -
1 brun stiernet føll 10, -, -

Qveeg
1 rød stud 12, -, -
1 blakringet koe 10, -, -
1 rødhielmet ditto 8, -, -
1 blakket koe 9, -, -
1 rødhielmet koe 10, 2, -
1 sort stiernet 10, -, -
1 blaaskioldet koe 10, -, -
1 sort skioldet ditto 9, -, -
1 rødhielmet qvie 9, -, -
1 rødringet studling 5, -, -
1 rødringet qvie 3, 2, -
2 rødhielmet fior kalve 6, -, -

Faar
8 stykker a een rixd. 12, -, -
4 lam a 1 sld. 4, -, -

Sviin
5 sviin a 5 mk. 6, 1, -
5 ungsviin a 2 mk. 2, 2, -

Gies
2 gamle gies og een gasse a 1 mk. 8 sk. 1, -, 8

Vogn Redskab
1 vogn med seele og tømme 5, -, -
1 ditto med tilbehør 3, -, -
1 gammel vogn 1, 2, -
1 slæde -, 2, -
1 ditto -, 1, 8
1 ploug med jern 1, -, -
1 harve -, 1, -

Jern Verk
1 jernstang -, 3, -
4 gamle øxer -, 3, -
3 jernvegge -, 1, 8
1 tørve spade 2 gamle grav spader -, 1, 8
2 nafre 1 sau og 1 gammel bondkniv -, 1, 8

Brøgerset
8 siebøtter a 2 sk. -, 1, -
1 malk kande og 1 spand -, -, 7
1 sie -, -, 2
1 lidet gammelt brøger kar -, -, 12
1 fyr kar -, 2, -
1 haand qvern -, 3, -
2 sold -, -, 12

Kaaber
1 gammel kaaber kiedel paa een tønde 7, -, -
1 liden ditto 1, 2, -
1 liden malmgryde -, 1, 4
1 jerngryde -, 3, -

Senge Klæder
I drengens seng klæderne vurderet for 2, -, -

I Sengen i Stuen
2 bolster dyner 4, -, -
2 puder a 2 mk. 1, -, -
1 seng klæde -, 3, -
1 gammel linned dyne -, 1, -

Lind Klæder
2 par gamle blaargarns lagen -, 1, 8
3 hørlærreds lagen 2, 1, -
2 par hørlærreds lagen 1, -, -
1 gammel blaargarns lagen -, -, 12
1 grov dreyels dug 1, -, -
2 pudis vaar med kniplinger for 1, -, -

Dend salige kones gangklæder formedelst hendis egen datter, som ikke er fuld syskend med de andre, blev ogsaa vurderit i henseende om hun til formynderen kommer ud af boet, at derom ikke skulde falde stridighed, blev fremviist og vurderit som følger.
1 sort saxis kiol 6, -, -
1 anden nat trøye -, 2, -
1 graat skiørt 1, -, -
1 rød flosset nat trøye 4, 2, -
1 rødt skiørt af vadmel 1, 2, -

Derefter blev arvingerne, formynderne og vurderingsmændene adspuurt om noget videre var, dette boe tilhørende, hvor til de samtligen svared dennem aldeelis intet videre i nogen maader var bevist, end hvis allerede for hen sat og vurderet er.

Boens formue penge 285, 2, 9

Herfra gaar til gaardsens bedrivelse og fortsettelse efter Kongl. Mayts. allernaadigste forordning.

1 sort blisset hest 16, -, -
1 sort skimlet ditto 14, -, -
1 brun stiernet ditto 12, -, -
1 brun blisset ditto 6, -, -
1 brun blisset foele 13, -, -
1 rød blisset ditto 14, -, -
1 brun stiernet føll 10, -, -
I stedet for det eene beest
1 rød stud 12, -, -
Ploug og harre med tilbehør 1, 1, -
1 vogn med seele og tømme 5, -, -
________________
Summa paa det som til gaardens fortsættelse
er udlagt, penge 103, 1, -

Bortskyldig Gield
Johanne Rasmusdatter hendis fædrende arv,
naar førlov afgaar 22, -, 6
Og som hun har været hos stiffaderen siden
hun var 2 aar gammel, og mesten deel svag,
kunde ingen rente prætenderis.

Ullæg til capitalen som Anders Rasmussen strax imodtog
1 rødhielmet koe 10, 2, -
1 rødringet studling 5, -, -
2 faar a 1 rd 3, -, -
2 sviin a 5 mk. 2, 2, -
annammed i penge -, -, 6
__________
Fuld udlæg 22, -, 6

Peder Andrisen fædrende og mødrende arv inde i boet, hand mødte self og tilstod, ingen rente at ville prætendere
bliver saa 12, 2, 3
Maren Andrisdatter fædrende og mødrende arv 6, 1, 1½

Hvortil Peder Ibsen lovede at svare dennem, og giøre fuldkommen fornøyelse, naar de deris gods maa betroes. Iligemaade self at svare til Kongl. Mayts skatter.

Tieneste løn
Paa Rasmus Lauriidsens og Per Gundersens løn 4, -, -
Skiftis bekostning 2, -, -
Johanne Rasmusdatter forløf efter forrige skiftebrev -, 3, -

Summa
Boets bortskyldige gield og udlæg penge 149, 3, 10

Lignet og lagt boets gield saa velsom udlæg til gaardsens bedrivelse tagis fra boets formue bliver til deeling
penge 135, 3, -

Hvoraf faderen tilkommer halfparten som er penge 67, 3, 8
og een hvr af de tvende sønner een broderlod penge 19, 1, 9
og paa een systerlod 9, 2, 12½

Hvilket børnegods forbliver i boet hos faderen Peder Ibsen med formyndernes villie og samtykke, dog de dermed at have indseende og svare til, undtagen Johanne Rasmusdatters mødrende arv som er 9 rd. 2 mk. 12½ sk. for hvilken bliver sadt til formynder Mogens Jensen i Ørsholt.
Hans efterkommer, som var Kield Larsen i Ørsholdt, haver til omrørte Johanne Rasmusdatters mand naunlig Søren Andersen paa Aalsgaard betalt hendis mødrende arv med dets rente, og have derfor givet bemt: Kiels Larsen afkald paa 12 skilling papiir datered Aalsgaard d. 27 decembr. 1716.
S.A.S med tvende mænds hænder under til vitterlighed
Jens Jensen
Anders Nielsen
Dette er af C. Wielandt indført dend 16 novenbr. 1719 som Peder Ibsen strax lover at giøre fornøyelse med rede penge og formynderen derefter det at forestaae efter loven.
De andre tvende arveparter til Peder Andersen og Maren Andersdatter som forhen indført er , saa velsom skatter og folkeløn lover Peder Ibsen med dag og tiid at fornøye en hver, saa de med hannem skulde være til freds. Hvorfor ingen udlæg blev giort eller begiært.
Det gods som til gaardsens bedrivelse er udtagen, forbliver paa steden til gaardsens conservation efter Kongl. Mayts. forordning førlovs forfaldt intet thi arven forbliver paa godset.
Hermed da dette skifte paa foreskreeven maade er sluttet og til ende.
Datum sterbboen ut supra
Madz Svenningsen

Niels N A S Adsersen
navn
Ole O I S Jørgensen
navn Per P I S Jørgensen
nafn

(SKIFTE EFT. PEDER IBSEN ENKE RANILD OLESDATTER 2 FEB 1706 FOL: 1584. Skifte: Skifte efter Else Andersdatter, 16 Jan. 1705, Krogerup Gods Skifteprotokol 1673-1751 fol: 373.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 02.03.2009


NUMMER : T17 -705 ARKIVALIEDATO : 16.01.1705

BESKRIVELSE : Skifte efter Else Andersdatter

MYNDIGHED : Krogerup Gods Skifteprotokol 1673-1751
OPBEVARINGSSTED :
----------------\endash
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------\endash

Skifte, FOR :
Else Andersdatter 1283
Skifte, ARVINGER :
Anders Rasmussen T8
Rasmus Andersen AT96
Rasmus Rasmussen AT16
Johanne Rasmusdatter SK67A
Karen Rasmusdatter BT17
Bodil Rasmusdatter 641
Skifte, ANDRE PERSONER :
Michel Michelsen BT16
Hans Olsen 640
Jens Rasmussen SK78
Niels Adsersen 640ZA
Niels Jensen SK64INDHOLD :
--------\endash
Krogerup Gods Skifteprotokol 1673-1751 fol: 152

Anno 1705 dend 16 january holtis skifte og deeling efter afgangne Sl. Else Andersdatter, værende hos hendis søn udi Espergierde, imellem hendes efterladte børn, som vare 3 sønner og 2 døttre
Nemlig:

1 søn Anders Rasmussen boende i Espergierde

dend anden søn Rasmus Andersen ungkarl 22 aar gl.

dend tredie søn Rasmus Rasmussen som ved døden er afgangen og efterladt sig een datter, navnlig Johanne Rasmusdatter (ingen alder) aar gammel, værende hos hendis morbroder Jens Rasmussen boende i Rørtang, som paa hendis vegen var tilstæde.

Saa var og tilstæde dend eene datter Karen Rasmusdatter med hendis mand Michel Michelsen boende udi Espergierde

Og dend anden datter Boel Rasmusdatter med hendis mand Hans Olsen, boende i høgs Ager.

Til vurderingsmænd var beskikket
Niels Adsersen bonde udi Mørdrup og Niels Jensen boende i Espergierde

Og befantis dend Sl. qvindes efterladte gods som følger

1 rød hielmet koe 7, 2, -
1 sort grimet koe 11, -, -
1 soort hielmet qvie 5, -, -
3 faar a 5 mk. 3, 3, -
1 galt 1, 2, -
1 rødsandet soe 1, 1, -
1 graa beltet soe 1, 1, -
1 gl. graa soe -, 1, 12
1 kaaber kiedel 1, 2, -
1 gammel stor messing kiedel -, 2, -
1 mindre ditto -, 2, -
1 mindre ditto -, 1, 12
1 mindre ditto -, 1, 8
1 jern gryde -, 2, -
1 underdyne med smalle striber 5, 2, -
1 ditto med brede striber 5, -, -
1 hampe hovedpude -, 2, -
1 liden ditto -, 1, 8
1 gl. pude -, 2, -
1 ditto -, 1, 8
1 ditto -, 1, -
1 hvid vadmelsdyne 1, -, -
1 mindre gl. ditto -, 1, 8
1 senge klæde 1, -, -
1 gl. ditto -, -, 8
nok et sengeklæde -, 2, -
1 benke dyne -, 2, -
2 hynder a 2 mk. 1, -, -
1 hynde 1, -, -
1 age dyne -, 2, -
1 par blaargarns lagen -, 1, 8
3 gardiner med 1 kappe 1, 2, -

Dend salig qvindis gangklæder.
1 gl. soort skiørt -, 2, -
1 graa verken skiørt -, 1, 8
1 filtes klokke -, 3, -
1 grønt vadmels skiørt 1, -, 1
1 soort sarzis trøje -, 1, -
1 graa vadmels kiortel -, 2, 8

Træ Vahre
1 stoor eegekiste 2, 2, -
1 ditto mindre 1, 2, -
1 gl. sengested -, 2, -
1 gl. Fyrseng -, 1, -
3 gl. sekke -, 3, -
1 gl. skab med laas 1, -, -
1 gl. fyrkiste -, -, 8
1 kierne -, -, 12
1 malkebytte -, -, 6
1 mindre ditto -, -, 4
1 fyr bytte -, -, 2
1 rødt fad -, -, 2
6 sie bøtter a 3 sk. -, 1, 2
1 øll tønde -, 1, -
2 hægler -, -, 8
1 rok -, 3, -
1 gl. ditto -, 1, -
1 messing dekkel -, -, 4
1 lidet træfad -, -, 8
1 ildtang -, -, 4
1 løkte -, -, 12
1 gl. sildegarn -, 2, -
______________
Alt foreskrevende bedrager sig 68, 3, -

Hvorpaa samtlig arvingerne blev tilspurt om dennem noget videre af dend Sl. Qvindis gods var vidende, som kunde komme dennem samtligen tilgode, hvortil de svarrede ney.

Hvorimod findis bortskyldig gield

Henrick Olsen i Nivaae fordret paa Hr. amts forvalters Jørgen Clemmensens vegne for skov, som dend Sl. qvinde havde
kiøbt. 2, 3, -
nok for en koe, hand havde foeret -, 3, -
som arvingerne tilstod og blev dertil udlagt
1 rok -, 3, -
1 hampe hoved dyne -, 2, -
1 pude -, 1, 8
1 jerngryde -, 2, -
1 skab 1, -, -
6 sie bøtter -, 1, 2
1 malke kande -, -, 6
_____________
3, 2, -

Hvilket udlæg Anders Rasmussen til sig tog og leverede strax rede penge derfor til Henrick Olsen.

Anders Rasmussen for en hud hand havde ladet barke
for dend Sl. qvinde 1, -, -
nok for 1 td øll til skiftet -, 3, -
og for 4re sviin hand havde fød 1, -, -
Som arvingerne tilstod. Der til blev udlagt
3 gl gardiner med kappe 1, 2, -
1 graa verkens skiørt -, 1, 8
1 graa vadmels kiortel -, 3, 8
____________
2, 3, _
som hand strax vedtog

Hans Olsen i Høgs Ager for en qvie hand havde føød -, 2, -
Dertil udlagt
1 age dyne

Rasmus Andersen fordret for korn dend Sl. qvinde
havde faaet af hannem 1, 2, -
Dertil udlagt
1 hvid vadmels dyne 1, -, -
1 gl. hoved dyne -, 1, 8
1 gl. senge klæde -, -, 8
____________
1, 2, -

Skiftets forretning er tillagt 1, 2, -
Dertil udlagt
3 gl. sekke -, 3, -
1 senge klæde -, 2, -
fra vurderingsmændene -, 1, -
______________
1, 2, -
Vurderingsmændene
Vurderingsmand Niels Adsersen
1 sildegarn -, 2, -
1 rok -, 1, -
legger fra sig 1 mk.

Niels Jensen
1 messing kiedel -, 2, -

Skulde imod forhaabning nogen videre gield findes, efter dend sl. qvinde, da lovede samtlige arvingerne, at svare dertil, een for alle, og alle for een, og holde herskabet fri for ald tiltale.

Bliver saa til skifte og deeling imellem damtlig arvingerne penge 58 sld., som er paa en roderlod 14½ sld. og en søster lod 7 sld. 1 mk. hver udi eenhver tilfaldet sin lod som følger.

Anders Rasmussen en broderlod
1 rødhielmet koe 7, 2, -
1 graabeltet soe 1, 1, -
1 ditto -, 1, 12
1 hynde -, 2, -
1 blaastribet pude -, 2, -
2 puder -, 2, 8
1 par blaarg. lagn -, 1, 8
1 filtes klokke -, 3, -
1 kierne 12 sk. 1 fyrkiste 8 sk. er -, 1, 4
1 fyr bøtte 2 sk. 1 rødt fad 2 sk. er -, -, 4
1 ølltønde 1 mk. 2 hægler 8 sk. er -, 1, 8
1 løgte 12 sk. 1 messing dekkel 4 sk.er -, 1, -
1 hynde 2 mk. 1 ildtang 4 sk. er -, 2, 4
1 messing kiedel -, 2, -
fra hans broders lod -, 2, -
_______________
14, 2, -

Rasmus Andersen en broderlod
3 faar a 5 mk. 3, 3, -
1 galt a 6 mk. 1 soe a 5 mk. er 2, 3, -
1 sengeklæde 1 sld. 1 dyne 5 sld. 6, -, -
1 eegekiste 2, 2, -
______________
15, -, -
Legger fra sig til hans broders lod
2 mk. bliver igien 14, 2, -

Hans Olsen i Høgs Ager paa hans hustrues
vegne een søsterlod
1 soort hielmet sviin 5, -, -
2 senge steder -, 3, -
1 eegekiste 1, 2, -
7, 1, -
legger fra sig forlov 3 mk.

Michel Michelsen paa sin hustrues vegne
een søsterlod
1 senge dyne 5, 2, -
1 hynde -, 2, -
2 messing kiedler -, 3, 4
1 soort trøye -, 1, -
1 træfad -, -, 8
1 malke bøtte -, -, 4
_____________
7, 1, -
legger fra sig førlovs p. 3 mk.

Johannes Rasmusdatter tilkommende paa hendis Sl. faders vegne
een broderlod
1 soort grimet koe 11, -, -
1 kaaber kiedel 1, 2, -
1 benke dyne -, 2, -
1 grønt skiørt 1, -, -
1 soort skiørt -, 2, -
____________
14, 2, -

Jens Rasmussen, som overværende paa pigens vegne undslog sig og vilde ikke antage samme værgemaal, hvorfor Hans Olsen af Høgs Ager velvilligen paatog sig at værge for denne lod, og at svare dertil efter loven,førlovs p. blev fratagen af denne lod 1 kaaberkiedel 1 sld. bliver saa igien 13 sld. som Hans Olsen svarer sin myndling til i sine tider.
Rasmus Andersens tilfaldne lod skal hans broder Anders Rasmussen have tilsyn med, indtil hand bliver hans fulde 25 aar gl. at hand ikke samme hans gods ilde anvender og forøder.
Hvormed da dette skifte saaleedis imellem samtlige arvinger venligen og vel er afhandlet, og eenhver sin lod vedtagen bekræfttis under samtlig vedkommende overværende deris hænder og boemærker.
Datum skiftestedet i Espergierde ut Supra.
paa hosbondens vegne
Brinck.Billede

Else blev gift med Fisker Rasmus Rasmussen Gårdmand, søn af Ukendt og Ukendt, i 1660 i Tikøb, sogn. (Fisker Rasmus Rasmussen Gårdmand blev født i 1635 i Espergærde og døde i 1677 i Espergærde.)


Billede

Else blev derefter gift med Anders Pedersen, søn af Peder og Bendte Børgesdatter, i 1680. (Anders Pedersen blev født i 1639 i Espergærde ? og døde i 1696 i Espergærde.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia