Niels
(1640-)
Kromand Svend Nielsen
(1662-1742)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Pedersdatter

2. Bente Pedersdatter

Kromand Svend Nielsen

  • Født: 1662, Hornbæk ?
  • Parforhold (1): Karen Pedersdatter i 1695 i Hornbæk Kirke
  • Parforhold (2): Bente Pedersdatter i 1715 i Hornbæk Kirke, Tikøb sogn
  • Død: 12 Nov. 1742, Hornbæk i en alder af 80 år
  • Begravet: 18 Nov. 1742, Hornbæk, Tikøb sogn
Billede

punkttegn  Begravelsesnotater:

Begr. Hornbæk dom 26 p. trin 18 november 1742 Kirkebog s.215
begravet paa Hornbech den brave mand Sven kromand 80 aar.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: Skifte eft. Karen Pedersdatter, 26 Nov. 1716, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1712-21 fol: 274.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 07.02.2009


NUMMER : 57R -716 ARKIVALIEDATO : 26.11.1716

BESKRIVELSE : Skifte eft. Karen Pedersdatter

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1712-21 fol: 274
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Karen Pedersdatter 1305
Skifte, ARVINGER :
Svend Nielsen 1304
Pernille Svendsdatter A1305
Ingeborg Svendsdatter 1305D
Peder Svendsen C1304
Ide Svendsdatter D1305
Jens Svensen 652
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1712-21 fol: 274

Anno 1716 d. 26 novembr. mødte Kongl. Mayts. Amtsforvalter over Cronborg Amt Lorents Juhl at ville holde skiftte og deeling paa Hornbeck eftter Svend Nielsen kroemand ibid. hans afdøde hustrue Karen Pedersdatter. Imellem bemt. Svend Nielsen og begge deres tilsammen auflede 5 børn 2 sønner og døttere neml.

Peder Svendsen 12 aar

Jens Svendsen 5 aar

Pernille Svendsdatter 20 aar

Ingeborg Svendsdatter 14 aar

Ide Svendsdatte 7 aar

Vurderings mændene vare
sognefogden Hendrich Seyer i Borsholm
Simon Madsen ibid.
Og som faderen Svend Nielsen erbød sig af faderlig kierlighed til sine børn at ville give dennem til deeling udi alt 140 sld.
Som er paa een broderlod 40,-,-
og paa hver søsterlod 20,-,-
Som han forsikrede var langt mere en de ville tilkomme ved vurdering og som skifteforvaltere godkendte
Skiftet sluttet uden kreditor opgørelse.


2. Skifte: Skifte eft. Svend Nielsen, 15 Dec. 1742, Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1741-45 fol: 148.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 23.02.2009


NUMMER : R56 -742 ARKIVALIEDATO : 15.12.1742

BESKRIVELSE : Skifte eft. Svend Nielsen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1741-45 fol: 148
OPBEVARINGSSTED :
----------------\endash
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------\endash

Skifte, FOR :
Svend Nielsen 1304
Skifte, ARVINGER :
Peder Svendsen C1304
Jens Svensen 652
Cornelius Svensen F1304
Pernille Svendsdatter A1305
Ingeborg Svendsdatter 1305D
Lauritz Olsen B28R
Karen Olsdatter A29R
Ide Svendsdatter D1305
Johanne Marie Svensdatter G1305
Pernille Svensdatter H1305
Ukendt person
Skifte, ANDRE PERSONER :
Lars Poulsen Æ60B
Povel Nielsen D22ÆINDHOLD :
--------\endash
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1741-45 fol: 148

Ao. 1742 d. 15 decembr. blev eftter foregaaende tillysning skiftte og deeling eftter afg. Svend Nielsen som boede og døde paa Hornebech imellem enken Bente Pedersdatter med laugværge Rasmus Knudsen paa Hornebech paa dend eene, og dend Sal. mands eftterladte børn som ere.

1) Peder Svendsen bor ibid. selv møndig

2) Jens Svendsen bor ibid. selv møndig

3) Cornelius Svendsen ligeledes boende ibid. gift og selv møndig

4) Pernille Svendsdatter gift med Lars Povelsen ibid.

5) Ingeborg Svendsdatter som boede og døde paa Hornebech og efterlod sig 2de børn.
1) søn Lars Olsen 13 aar
2) datter Karen Olsdatter 15 aar.

6) Ide Svendsdatter gift med Povel Nielsen ibid.

7) Johanne Marie Svendsdatter 19 aar

8) Pernille Svendsdatter 15 aar

9) Bente Svendsdatter 13 aar

Disse 3de yngste børens formynderskab paatog enken med laugværge sig at forestaa. Thi blev beskiket som deris tilsiuns formynder deris broder forbemt: Peder Svendsen i Hornebech, som alle ved skiftet var tilstæde paa dend anden side.
Skifttet forvaltede Kongl. Mayts. regiments skriver Otto Christian Rasch og paa rættens veigne var overværende Birke Dommeren Christian Koch af Esseroms Mølle med vurderings mænd
Lars Olsen i Bidstrup
Niels Jensen i Borsholm
Hvor da blev forrettet som følger

1) Blev fremlagt og oplæst dend i sterfboet d. 21 novembr. sidst holdte registrerings og vurderings forretning.
Ao. 1742 d. 21 novembr. møtte Kongl. Mayts. regiments skriver Otto Christian Rasch ved fuldmægtig Lars Marchuessen i afg. Sven Nielsens boe af Hornebech for at tage under vedbørlig registrering og vurdering hans eftterladte formue ved hvilken forretning var tilstæde enken Bente Pedersdatter med tiltagen laugverge Rasmus Knudsen ag Hornebech og dend Sal. mands børn Naunl.

1) Pernille Svendsdatter paa hendes veigne hendes mand Lars Povelsen ibid.

2) Ingeborg Svendsdatter død thi var tilstæde paa hendes 2de børns veigne hendes eftterladte mand Ole Andersen ibid.

3) Peder Svendsen

4) Ide Svendsdatter mand Povel Nielsen ibid.

5) Jens Svendsen

6) Cornelius Svendsen

og paa de 3de umyndige børns veigne var tilstæde Sønne Andersen paa Hornebech
Som vidnere og vurderings mænd var ved forretningen tilstæde
Lars Olsen i Bidstrup
Niels Jensen i Borsholm
Hvor da blev forrettet som følger.

Reede penge fandtes i boet 16,-,-
Povel Nielsen i Hornebech møtte og tilstod at
være skyldig til stervboet laante penge 24,-,-
Jens Svendsen ligesaa 7,5, 8
Niels Christensen ibid. 1,1, 4
Peder Skrædder 3,-,-
Isack Iversen ibid. -,2,-
Fiskeedskab
12 silde mandser a 3 mk. 6 sk. 6,4,-
12 dito a 2 mk. 4 sk. 4,3,-
9 fløndergarn a 3 mk. er 3,-,-
6 dito 4,4,-
silderedskab og behør for 14,1,-
noget gl. toug værk 1,1, 8
1 fiske ruuse -,2,-
4 silde næringer 2,4,-
2 macrelgarn -,5,-
7 torske garn 4,4,-
1 dræge 1,-,-
1 stor baad 13,2,-
1 dito 24,-,-
1 dito 13,2,-
1 koe 8,-,-
1 brun hest 8,-,-
1 gl. dito 1,2,-
3 stk. faar 7,-,-
7 svin 5,2,-
10 td. sæd 10,-,-
Desuden indbo som jeg ikke har afskrevet ________________
Summa boets formue ialt 314,-, 2

Derimod befindes boet med følgende gield og besværing beheftet

Huusets brøstfældighed eftter taxation 16,-,-
Bortskyldig løn saa som til
Knud Pedersen 8,4,-
Anders Svendsen 8,2,-
Enken paastod til sin begravelse 20,-,-
Skiftets bekostning 10,3, 2
Enken skyldte for mandens begravelse 7,3,-
_________________
Summa boets besvær 71,-, 2

Bliver da til deeling imellem enken og arvingerne 243,-,-
Hvoraf enken tilkommer 121,3,-
og arvingerne lige saa meget neml. 121,3,-
Saaledes deelis imellem samtlige arvingerne
neml.
1. Peder Svendsen 20,1, 8

2. Jens Svendsen 20,1, 8

3. Cornelius Svendsen 20,1, 8

4. Pernille Svendsdatter 10,-,12

5. Ingeborg Svendsdatters søn
Lars Olsen 6,4, 8
og datteren
Karen Olsdatter 3,2, 4

6. Ide Svendsdatter 10,-,12

7. Johanne Marie Svendsdatter 10,-,12
enken tillagde hende af sit
eget formedelst hendes
svaghed 10,-,12
bliver hendes arvelod 20,-, 8

8. Pernille Svendsdatter 10,-,12

9. Bente Svendsdatter 10,-,12

Hvad nu disse arvelodder angaar da lovede enken med laugværge nu straxen at betale de 3de sønner deres arveparter i reede penge hvormed de og er fornøyet og som deris formyndere og laugværger som alle møndige ved skifttet er tilstæde bliver de tilholt arven straxen at annamme, som og skeete at de samme arvelodder nu antog mens hvordan gaar de 3de ugifte datters tilskreven arvelodder da forbliver samme i boet under enkens og laugværgens formynderskab. Enken som fremdeles beholder huuset til anboelse lover med laugværge at betale kreditorene.
Skiftet sluttet.


3. Bevilling: Sjællands Stiftamt Kroer på landet, 3 Aug. 1731, Hornbæk. Kongelig bevilling til krohold 4 Rd årlig
vare fra nærmeste købstad


Billede

Svend blev gift med Karen Pedersdatter i 1695 i Hornbæk Kirke. (Karen Pedersdatter blev født i 1670 i Hornbæk ? og døde i 1716 i Hornbæk.)


Billede

Svend blev derefter gift med Bente Pedersdatter i 1715 i Hornbæk Kirke, Tikøb sogn. (Bente Pedersdatter blev født i 1690 i Hornbæk ?.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia