Niels Nielsen
(1710-1790)
Anne Madsdatter
(1720-1791)
Niels Nielsen
(1745-1790)
Birte Nielsdatter
(1777-)

 

Familie

Birte Nielsdatter

  • Født: 1777, Hornbæk ?
Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Anne Madsdatter Hornbæk, 8 Feb. 1791, Kronborg Amtstue Skifteprotk.1773-1807 fol. 320b.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 09.02.2009


NUMMER : 91Z -791 ARKIVALIEDATO : 08.02.1791

BESKRIVELSE : Skifte eft. Anne Madsdatter Hornbæk

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk.1773-1807 fol. 320b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anne Madsdatter 91Z
Skifte, ARVINGER :
Birte Nielsdatter AA91Z
Maren Nielsdatter BA91Z
Mads Nielsen B90Z
Benthe Nielsdatter T137
Skifte, ANDRE PERSONER :
Jacob Hansen T136INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol. 320b

Anno 1791 den 8de feb. dito dato blev efter forhen skeete tillysning ved Cronborg Amts Birketings Ret foretaget skifte her paa Esserom regimentskriver stue efter afgangne Niels Nielsens enke Anne Madsdatter paa Hornbech til deeling imellem den afdødes efterladte børn og børnebørn som ere.

1) Niels Nielsen død og efterladt sig 2de børn navnlig.
Birte Nielsdatter 14 aar gl.
Maren Nielsdatter 12 aar gl.

2) Mads Nielsen 40 aar gl.

3) Bente Nielsdatter gift med Jacob Hansen i Helsingøer

Skiftet forrettede hr. regimentsskriver Badstuber ved fuldmægtig Hans Langsted udi overværelse af hr. Birkedommer Frørup. Ved forretningen mødte paa egen og de umyndige medarvingers vegne som formynder sønnen Mads Nielsen af Hornbech ligesom var og nærværende de 2de fogder
Lars Andersen af Haureholm
Niels Andersen i Hornebye
som begge forhen havde registreret og vurderet afdødes efter ladenskaber hvilke forretning de nu herved fremlagde, som blev læst og er saa lydende no. 72
Hvilket registrerede og vurderede gods ved offentlig auction er bortsolgt saaledes som efterstaaende auctions forretning udviser der er saa lydende no. 73
Hvorefter boets indgield og formue beløber sig efter afdrag af auctions omkostningerne til ialt den summa 20,4, 1

Hvilket var alt det de tilstædeværende vidste at angive og som boet til bedste kunde beregnes, altsaa anføres dets udgiæld og besværing menlig.

1) Den afdødes begravelse var bekostet og betalt af
Mads Nielsen paa Hornbech som igien her paa skiftet
blev hannem got giort og betalt imod her paategnet
qvittering med 7,-,-

2) Mads Olsen fordrede end viidere tilgodehavende
som til hannem ligeledes imod her paategnet
qvittering blev betalt med 8,5,11

Skiftets bekostning 4,4, 6
______________
Summa Udgielden 20,4, 1

Som netto udgiør boets indgiæld og formue følgelig bliver ey noget her at arve hvorefter da ey viidere forefaldt at erindre men enhver for sig af de tilstæde værende lovede at holde skifteretten kravesløs og uden ald ansvar saa er dette skifte saaledes sluttet og tilendebragt.
Datum ut supra paa rettens vegne
Frørup

som overværende paa egne og umyndige medarvingers
vegne underskriver saa og for de mig udbetalte
15 rd. 5 mk. 11 sk.
qvittere
Mads MNS Nielsen

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia