pil pil pil
Christopher Iversen
(1702-)
Bodild Knudsdatter
(1690-)
Lars Pedersen
(1697-)
Rigel Pedersdatter
(1698-)
Niels Christophersen
(1733-)
Kirsten Larsdatter
(1734-)
Bodel Nielsdatter
(1758-)

 

Familie

Bodel Nielsdatter

  • Født: 15 Apr. 1758, Hornbæk
  • Dåb: 23 Apr. 1758, Hornbæk, Tikøb sogn
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Daab Hornbæk cantate d. 23 april 1758 Kirkebog s.515
Niels Christoffersens datter
Bodel
Mette Jensdatter bær barnet
fadd:
Peder Mogensen
Ole Larsen
Niels Olufsen
Berrette Christoffersdatter.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Niels Christoffersen, 18 Feb. 1765, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 692b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 17.02.2009


NUMMER : BZ50 -765 ARKIVALIEDATO : 18.02.1765

BESKRIVELSE : Skifte eft. Niels Christoffersen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 692b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Niels Christophersen BZ50
Skifte, ARVINGER :
Kirsten Larsdatter BZ51
Bodel Nielsdatter AZ21
Johanne Nielsdatter BZ21
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1757-65 fol. 692b

Anno 1765 den 18de february blev eftter foregaaende skeedte tillysning og bekiendtgiørelse forretaget lovlig skiftte og deeling eftter huusmanden afg. Niels Christophersen paa Hornebeck til erfahring om noget fra boets paahæftende gield og besværing maatte kunde overskyde at komme til deeling imellem encken Kirsten Larsdatter paa den eene og deres udi ægteskab sammen avlede 2de børn nemlig.

Boels Nielsdatter 7 aar

Johanne Nielsdatter 3 aar gl.

begge opholdende sig i stervboen paa den anden side. Ved denne forretning mødte encken Kirsten Larsdatter med hendes tiltagne laugværge huusmand paa Hornebeck paa egen vegne, samt som formynder paa de 2de u=myndiges vegne Iver Christophersen huusmand paaVillingebeck og Ole Yndsen huusmand paa Hornebeck som deres vare og beste her ved skifttet haver at beop agte, skifttet forrettede regiments skriver Plum ved fuldmægtig Gotlob Badstuber i overværelse af hr. birkedommer Lottrup fra Friderichsborg paa rættens vegne, samt de 2de mænd
Niels Jørgensen ?? (Jensen)
Niels Jørgensen
begge fogder i Børsholm, som forhen havde registreret og vurderet boets formue hvor om de nu fremlagde deres forretning som blev læst og lyder saaledes.

1 gl. fyrre bord -,4,-
1 fyrre benck -,1, 8
1 vraaeskab 1,-,-
1 træe stoel -,1,-
1 fyrre kiste 1,-,-
1 gl. eege kiste -,1,-
1 gl. fyrre skab -,1, 4
1 øll tønde -,2,-
1 stander tønde -,-,10
2de madædsker -,1,-
6 sille fierdinger -,1,10
1 øll flaske -,-,12
3 smaa bøtter -,-,10
1 eege karet -,3,-
2 øre baller -,1,-
1 spand 1 strippe -,-, 8
1 malke kande 1 væv med behør 4,2, 8
1 rock 1 seng med grønt omhæng 3,3,-
1 rødstribet olmerdugs overdyne 2,2,-
1 blaastribet linnet underdyne 1,2,-
1 blaastribet ulmerdugs dyne 2,2,-

3 blaastribede hovedpuder 1,3,-
2de træcke puder 1,-,-
1 par blaargarns lagen -,5,-
1 liden benck med een træcke pude
og 1 par blaargarns lagen 1,2,-
1 lerrits lagen -,4,-
1 par lerrits pude vaar -,5,-
2 duge -,2, 8
mandens klæder
1 blaae trøye 1 par buxer 2,-,-
1 ulden damastes trøye med sølvknapper 3,-,-
1 gl. kalle manckes brystdug 1,4,-
1 hvid kipper kartuns trøye -,5,-
1 stribet ullen trøye -,1, 5
1 blaae trøye og buxer -,3,-
1 rød vadmels trøye -,3,-
2de røde silcke tørklæder -,4,-
1 hue og 1 hat -,2, 8
4 lerrets skiorter 2 do. blaargarn 3,-,-
5 par lerrets buxer og 3 par hoser -,5, 8
1 par skoe og spender 3,-,-
1 par hals knapper -,3,-
1 par gl. støvler -,1, 4
1 kaaber kiedel væg 5 pund 1,1, 8
1 do. 3 pund -,4, 8
1 kobber potte -,2, 8
1 liden messing kiedel -,2,-
1 træe foed og 1 ildtang -,2, 8
½ dosin tin tallerkener -,3,-
5 Hollandske postelins do. -,1, 4
1 Hollans krus -,1, 8
1 ris øxe -,1,-
2de gl. do. og 1 baand knif -,1,-
20 sæcke 3,2,-
1 blaae koe 10,-,-
1 kackelovn 4,-,-
13 sille manser 5,-, 8
3 næringer 1,-,-
8 flynder garn 2,3,-
4 torske garn 1,-,-
baad med behør 33,2,-
Hvor eftter stervboens indgield beløber sig _______________
til den summa 108,4, 3

og som ingen af de tilstædeværende vidste noget videre at anmelde som boen til beste kunde beregnes saa følger altsaa
Stervboens udgield og besværing nemlig.

1) huusets brøstfældighed i alt af de 2de
vurderings mænd ansedt for 6,-,-

2) den afdødes begravelse angav encken at have kostet
som hun speciel opregnede og bedrog sig til 10,-,

3) encken fordrede herimod vederlag eftter loven med 10,-,-

4) Peder Mogensen hans encke paa Hornebeck fordrede
laante penge som vedkommende blev tilstaaet 26,4,-

5) skifttets bekostning 6,6,-
_____________
Summa boens udgield og besværing 58,4, 6

Til deling 49,5,13
til enken 24,5,14½
til hver datter 12,2,15½
Encken betalte straks formynderne paa skiftestædet
Datum ut supra.
encken
Kirsten KLD Larsdatter
laugværge
Ole OLS Larsen

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia