pil
Peder Andersen
(1680-1764)
Karen Holgersdatter
(1690-1761)
Kromand Svend Nielsen
(1662-1742)
Bente Pedersdatter
(1690-)
Mogens Pedersen
(1735-1763)
Bente Svendsdatter
(1732-)
Bente Mogensdatter
(1761-)

 

Familie

Bente Mogensdatter

  • Født: 25 Jul. 1761, Hornbæk
  • Dåb: 2 Aug. 1761, Hornbæk Kirke
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Daab Hornbæk 11 p. trin d. 2 august 1761 Kirkebog s.586
Mogens Pedersens barn
Bente
Peder Hansens kone bær barnet
faddere:
Hans Nielsen
Lars Olsen
Engelbrecht Corneliusen
Inger Pedersdatter
alle paa Hornbæk.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Mogens Pedersen, 16 Apr. 1763, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1765-73 fol:522.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 15.03.2009


NUMMER : X38 -763 ARKIVALIEDATO : 16.04.1763

BESKRIVELSE : Skifte eft. Mogens Pedersen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1765-73 fol:522
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Mogens Pedersen X38
Skifte, ARVINGER :
Ukendt person
Svend Mogensen AX38
Bente Mogensdatter B39U
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol: 522

Anno 1763 d. 16 apriil blev eftter foregaaende skeede tillysning og bekiendtgiørelse foretaget lovlig skiftte og deeling eftter huusmanden Mogens Pedersen som boede og døde paa Hornebeck til erfahring om noget fra boets paahæftende gield og besværing maatte overskyde at komme til deeling imellem encken Benthe Svendsdatter paa den eene og deres udi ægteskab sammen avlede 2de børn
neml:

Svend Mogensen 6 aar og

Benthe Mogensdatter 1½ aar gl.

Begge opholdende sig i stervboen paa den anden side.
Ved denne forretning mødte encken bemt. Benthe Svendsdatter med hendes tiltagen laugværge Peder Hansen huusmand paa Hornebeck, paa egen vegne, samt som formynder paa de 2de umyndiges vegne Cornelius Povelsen huusmand paa Hornebeck. Skifttet forrettede regimentsskriver Plum ved fuldmægtig Gotlob Badstuber i overværelse af hr. birkedommer Lottrup paa rettens vegne samt de 2de mænd
Niels Jensen og
Niels Jørgensen begge fogder i Borsholm
som forhen havde registreret og vurderet boet hvorom de nu fremlagde deres forretning som blev læst og lyder saaledes.

1 koe 4,4,-
1 par sølv skoe spænder 3,2,-
Fiskeredskab
den halle part i een stoer baad med behør 35,-,-
halv parten i en fiskebaad med segl 9,-,-
1 dreg og 1 tog og vag tynde 2,4,-
12 sille manser 4,3,-
2 næringer -,4,-
6 flyndergarn 4,-,-
1 makrellegarn -,5,-
2 aale ruser 1,-,-
Desuden indbo som jeg ikke har afskrevet

Videre anmeldte encken at hendes afdøde mand
ved skifttet efter hendes afdøde moder afgl.
Peder Andersens hustrue paa Gilleleje af
26de marty 1762 arveligen er tilfalden som i
boen hos bemelte Peder Andersen paa Gilleleje
er indestaaende 30,1, 1
_______________
Boets indgield og formue summa 170,3, 1

Stervboens udgield og besværing neml.

1) huusets brøstfældighed 4,2,-

2) I boen indestaar børne penge eftter skifte af
3die marty 1761 tilfalden Svend Pedersen, som den
afdøde som hands formynder hos sig har haft indestaaende
26 rd. 4 mk. med 2 aars rente 2 rd. 4 mk. 29,2,-

3) Begravelsen 12,-, 8

4) encken fordrede lige imod 12,-, 8

5) Skiftets bekostning 6,5, 6
______________
Summa 64,4, 6

Som naar tages fra boens indgield og formue overskyder altsaa som kommer til deeling imellem encken og børnene den summa 105,4,11

Hvor af encken nyder den halve deel 52,5, 5½

og børnene den anden halve deel 52,5, 5½

som atter igien deeles i een broder og
1 søster lod da alt saa
sønnen Svend Mogensen 35,1, 9
datteren Bente Mogensdatter 17,3,12½

Da nu saa vidt behandlet begierede encken at deres arveparter maae hos hende uden uden rentes svarelse maatte blive indestaaende indtil hun med tid og leilighed samme kund udbetale, som skiftte retten bevilgede da formynderen bliver pligtig med boen at have nøiagtig indseende

Slut.


2. Skifte: Skifte eft. Peder Andersen, 9 Jul. 1764, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 684.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 15.03.2009


NUMMER : X76 -764 ARKIVALIEDATO : 09.07.1764

BESKRIVELSE : Skifte eft. Peder Andersen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 684
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Peder Andersen X76
Skifte, ARVINGER :
Svend Mogensen AX38
Bente Mogensdatter B39U
Maren Pedersdatter 41U
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1757-65 fol. 684


Anno 1764 dend 9 july

Den afdødes efterladte børn

Mogens Pedersen huusmand paa Hornbæk
død og efterladt sig 2 børn
nemlig.
Svend Mogensen 7 aar
Bendte Mogensdatter 1½ aar

Maren Pedersdatter gift med husmand Svend Pedersen paa Gilleleje

Cornelius Poulsen formynder for Mogens Pedersens børn

Udgæld
Mogens Pedersens enke paa Hornbæk fordrede en arv som hendes 2 børn ifølge skifte af 26 marts 1762 efter Peder Andersens tilforn afdøde hustru Karen Holgersdatter som indestaar i boet 30,1, 1½

Formuen var 248,5, 3
gælden 95,5,-
Slut.

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia