pil
Jens Nielsen
(1677-1733)
Kirsten Michelsdatter
(1688-1770)
Michel Jensen Gade
(1727-1759)
Aalhed Christensdatter
(1730-)
Christen Michelsen
(1755-1760)

 

Familie

Christen Michelsen

  • Født: 1 Feb. 1755, Humlebæk
  • Dåb: 9 Feb. 1755, Asminderød Kirke
  • Død: 21 Feb. 1760, Humlebæk i en alder af 5 år
  • Begravet: 27 Feb. 1760, Asminderød kirkegård
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Født Humlebæk ca. 1 februar 1755 døbt esto mihi d. 9/2
kirkebog s. 325.
Michel Jensen paa Humlebæk og hustru Allhed Christensdatter, en søn
Christen.
Barnet blev holdt til daaben af Kirsten, Rasmus Jensens paa Humlebæk,
huen af Anne Hansdatter ibid.
Fad:
Niels Jensen
Peder Jensen
Mogens Hansen paa Humlebæk.

punkttegn  Begravelsesnotater:

Død Humlebæk ca. 21 februar 1760 kirkebog s. 122
Begr. 27 feb.
Afg. Michel Jensens liden søn paa Humlebæk Christen 2 og ½ aar gl.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: Skifte efter Michel Jensen Gade, 3 Dec. 1759, Krogerup Gods fol. 49.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 21.02.2009


NUMMER : GV840 -759 ARKIVALIEDATO : 03.12.1759

BESKRIVELSE : Skifte efter Michel Jensen Gade

MYNDIGHED : Krogerup Gods fol. 49
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Michel Jensen Gade GV840
Skifte, ARVINGER :
Aalhed Christensdatter GV841
Marie Michelsdatter V832A
Christen Michelsen BV832
Skifte, ANDRE PERSONER :
Niels Jensen Gade BV840INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods skifteprotokol 1751-1806 fol. 49

Anno 1759 d. 3 dec. indfandt paa Krogerups Herskabs vegne jeg Andreas Lauritz Hansen for at registrere og vurdere hvad som befantes efter Michel Gade som boede i Humlebæk bye og om natten imellem den første og anden dec. ved døden afgik i overværelse af 2de tiltagne vurderingsmænd neml: Ole poulsen af Tibberop og Herman Lem fra Krogerup og befandtes stervboets tilstand som følger.

I Stuen
1 fyrrebord med 2 fløje -, 2, -
en himmelseng med guul omhæng -, 4, -
en overdyne 1, -, -
en blaastribet underdyne 1, 2, -
en hampe ditto 1, -, -
en ditto 1, -, -
en ditto 1, -, -
en blaastribet bolster hovedpude 1, -, -
1 par blaargarns lagen -, 4, -

I Køkkenet
en messing keddel -, 3, -
en kobber ditto 20 pund 5, -, -

Gangklæder
en kiol og vest 3, -, -
10 skjorter 2, -, -
et par sølvspænder 4, -, -
en sølvknappet stok udsat i pant for 1 Rd. 4 Mk. -, -, -
en fyrrekiste -, 2, -
en ditto -, 3, -
------------
23, 2, -

Da saavidt var forrettet blev skiftet indtil videre udsat.


Fol: 49b
Anno 1760 22 januar mødte paa det høje Herskabs vegne Andreas Lauritz Hansen for at foretage skifte og deling efter anmeldte Michel Gade inderste i Humlebæk og var tilstæde arvingerne nemlig enken Alhed Christiansdatter og den afdøde med hende avlede børn nemlig en søn Christen Michelsen 2½ aar gl. og datteren Marie Michelsdatter 8 aar gl. tillige med enkens laugværge Niels Jensen af Humlebæk som tillige er børnenes formynder samt de 2de vurderingsmænd Mogens Hansen som cautionist for enken at hun ikke er i mere gield en her paa skiftet blev angivet og blev da foretaget som følger.

Boets formue efter den forhen skete vurdering 23, 2, -

Herpaa blev enken tilspurgt om boets besværing og angav der følgende gield og besværing.

Til Peder Michelsen i Helsingør 3, -, -
Jens Bager ibid. -, 2, -
mons: Sprunch 1, -, -
mandens begravelse 10, 2, -
enken begærede sin begravelse herimod 10, 2, -
skiftets bekostning er 1 ark stemplet papir -, 3, -
skriver salarium for 1 ark -, 3, -
vurderings mændene -, 2, -
-----------
26, 3, -
Boets formue 23, 2, -
hvoraf man ser at der bliver intet at dele

Registrere og vurdere efter Michel Jensen Gade som boede i Humlebæk bye og om natten imellem første og anden december ved døden afgik.

fol. 49b

Skifte efter ommældte Michel Gade inderste i Humlebæk, og var tilstede arvingerne.
Nemlig
Alhed Christensdatter og den afdødes med hende avlede børn

1) en søn Christen Michelsen 2½ år.
2) en datter Marie Michelsdatter 8 år.

Enkens Laugværge Niels Jensen af Humlebæk som tillige er børnenes formynder

Boets gæld 26 rd 3 mk.
Boets formue 23 rd. 2 mk.

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia