pil
Jacob Hansen
(1700-1794)
Karen Pedersdatter
(1697-1765)
Niels Nielsen
(1720-)
Karen Jacobsdatter
(1719-1794)
Bodil Nielsdatter
(1752-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Hans Nielsen

Bodil Nielsdatter

  • Født: 1752, Tikøb sogn ?
  • Parforhold: Hans Nielsen i 1780 i Tikøb ?
Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Hans Jacobsen, 11 Jan. 1794, Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol: 453.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 11.03.2009


NUMMER : V62 -794 ARKIVALIEDATO : 11.01.1794

BESKRIVELSE : Skifte eft. Hans Jacobsen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol: 453
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Hans Jacobsen B2Z
Skifte, ARVINGER :
Jacob Andersen A2ZE
Hans Andersen B2ZE
Børge Andersen C2ZE
Jacob Pedersen B2ZC
Ane Pedersdatter A3ZC
Karen Pedersdatter C3ZC
Jørgen Nielsen A2ZB
Hans Nielsen B2ZB
Bodil Nielsdatter C3ZB
Karen Nielsdatter D3ZB
Ellen Nielsdatter E3ZB
Lars Pedersen A2ZA
Jacob Pedersen B2ZA
Anders Pedersen C2ZA
Mogens Pedersen D2ZA
Rasmus Pedersen E2ZA
Birte Pedersdatter F3ZA
Ane Pedersdatter G3ZA
Skifte, ANDRE PERSONER :
Peder Sørensen G2ZA
Anders Nielsen F2ZA
Maren Jacobsdatter C3Z
Peder Thomasen E2ZB
Jørgen Bentsen D2ZB
Hans Nielsen C2ZB
Karen Jacobsdatter A3Z
Peder Jacobsen E2Z
Anders Jacobsen D2ZINDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol: 453b

Anno den 11te january blev efter forhen skeete tillysning ved Cronborg Amts Birketings Ret foretaget skifte her paa Esserums regimentsskriver stue efter afgangne skovfoged Hans Jacobsen og hustrue Ane Hansdatter paa Daugløcke Slette til deeling imellem den afdødes efterladte arvinger som ere.
1) mandens arvinger nemlig:
Anders Jacobsens efterladte børn

Jacob Andersen 26 aar gl.

Hans Andersen 23 aar gl.

Børge Andersen 14 aar gl.

Peder Jacobsens efterladte børn

Jacob Pedersen 34 aar gl.

Ane Pedersdatter 36 aar gl. ugift

Karen Pedersdatter 22 aar gl. ugift

Karen Jacobsdatters efterladte børn

Jørgen Nielsen gaardmand i Ebbeciøb gaard

Hans Nielsen Baadstrup gaardmand

Bodil Nielsdatter gift med gaardmand Hans Nielsen i Nederste Torp

Karen Nielsdatter gift med Jørgen Bentsen i Asminderød

Ellen Nielsdatter gift med Peder Thomasen i Vexeboe

Maren Jacobsdatters efterladte børn

Lars Pedersen gaardmand i Saunde

Jacob Pedersen arbejdsmand i Kiøbenhavn

Anders Pedersen gaardmand i Willingerød

Mogens Pedersen udenlands

Rasmus Pedersen gift gaardmand i Haureholm

Birte Pedersdatter gift med Anders Nielsen i Borsholm

Ane Pedersdatter gift med Peder Sørensen i Saunde

2de konens Ane Hansdatters arvinger som ey viides

Skiftet forrettede hr. regimentsskriver Badstuber ved fuldmægtig Hans Langsted i overværelse af hr. birkedommer Frørup.

Ved forretningen mødte paa egen og medarvingers vegne saaog som formynder paa de umyndiges vegne Jacob Pedersen paa Sletten og Hans Nielsen gaardmand i Nederste Torp ligesaa var og tilstæde de 2de fogder.
Knud Hansen af Asminderød
Jørgen Nielsen af Congstrup
Som begge forhen havde registreret og vurderet den afdødes efterladen skaber hvilke registrerings forretning de nu hermed fremlagde som blev læst og er saa lydende: Hvilket registrerede og vurderede gods er ved offentlig auction bortsolgt saaledes som auctions forretningen efter manden Hans Jacobsen og hustruen Ane Hansdatter udviiser, de er saa lydende og hvorefter boets indgiæld og formue efter afdrag auctions omkostningerne beløber saasom.

1) efter manden Hans Jacobsen 66,2,-
2) efter konen Ane Hansdatter 23,3,14
________________
Tilsammen 89,5,14

Hvilket var alt det de tilstædeværende vidste at angive og som boet til bedste kunde beregnes altsaa andføres dets udgiæld og besværing med.

1) Til den Kongelige Casse skyldig som af Jacob
Pedersen paa Sletten paa stervboets vegne var betalt
og som nu igiien mod herpaa tegnet qvittering
blev refunderet 3,1, 1½

2) Den afdødes begravelse var bekostet af Jacob
Pedersen paa Sletten og hvortil efter hans
Specielle opregning var medgaaet til hver
18 rd. 5 mk. som nu mod hans herpaa tegnede
qvittering blev ham got giort og betalt for
dem begge med 37,4,-

3) Det enken Ane Hansdatter havde kiøbt paa
auctionen efter hendes mand Hans Jacobsen som
blev incassator ret her paa skiftet igien gotgiort 24,3, 4

4) Skiftets omkostninger 7,4,14½
________________
Summa Udgiælden 73,1, 4

Som naar fradrages boets indgiæld og formue overskyder til deeling
den summa 16,4,10

Hvoraf mandens arvinger tilkommer det halve som er 8,2, 5
Hvoraf enhver af dennem som i følge loven arver
ligesom de alle vare sødskende tilkommer
saasom hver broder -,3, 1
og hver søster -,1,10
Som for dem alle beløber 8,2, 5
Hvilke arveparter straxen paa skiftet blev udbetalt til de mødende arvinger som lovede at ville levere enhver af deres medarvinger deres andeel heraf og imidlertid derfore her paa skiftebrevet qvittere; men de 8 rd. 2 mk. 5 sk. som hustruen Ane Hansdatters arvinger ved dette skifte tilfalt blev deponeret hos skifteforvalteren saalenge indtil arvingerne herom anmelder sig. Hvorefter da ey videre forefalt et erindre, men enhver for sig af tilstædeværende lovede at holde skifte retten kravesløs og uden ald andsvar saa er dette skifte saaledes sluttet og tilendebragt.
Datum ut Supra
paa rettens vegne paa skifteforvalterens vegne
Frørup H.Langsted

For de os udbetalte 8 rd. 3 sk. arvegods saaog for de mig Jacob Pedersen betalte 3 rd. 1 mk. 1 sk. Kongl. skatter og udlagde begravelsomkostninger 37 rd. 4 mk. Qvitterer
Hans HNS Nielsen Jacob Pedersen
Nederste Torp af Sletten


Billede

Bodil blev gift med Hans Nielsen i 1780 i Tikøb ?. (Hans Nielsen blev født i 1750 i Tikøb sogn ?.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia