Just Matzen
(1599-1691)
Bente Nielsdatter
Matz Lauritz
(1630-1688)
Maren Justitsdatter
(1643-1696)
Hans Matzsen
(1682-1730)

 

Familie

Hans Matzsen

  • Født: 24 Maj 1682, Kastrup
  • Dåb: 1 Jun. 1682, Tårnby
  • Død: 1 Maj 1730, Tårnby i en alder af 47 år
  • Begravet: 8 Maj 1730, Tårnby
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Den 1 juni af Castrup Matz Lauritzsøn husmand ibd. drengebarn Hans
faddere:
Mattsuss Bagers qvinde paa Christianshavn
Niels Larsens qvinde i Castrup
Hans Matzsøn husmand i Taarnbye død mandag d. 1maj formiddag kl 11

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: efter Maren Justisdatter den ældre, 19 Feb. 1697, Kbh. Amtstue incl. Amager 1692-97 fol:478.

NUMMER : 599 -697 ARKIVALIEDATO : 19.02.1697

BESKRIVELSE : Skifte efter Maren Justisdatter den ældre

MYNDIGHED : Kbh. Amtstue incl. Amager 1692-97 fol:478
OPBEVARINGSSTED :
-----------------
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
-----------------------

Skifte, FOR :
Maren Justitsdatter 599
Skifte, ARVINGER :
Søren Ingemansen 599P
Caren Matzdatter A599
Wendele Matzdatter 299
Hans Matzsen C598
Skifte, ANDRE PERSONER :
Ukendt person
Ukendt personINDHOLD :
---------
Københavns Amtstue incl. Amager 1692-97 fol: 478

Anno 1697 den 19 februar efter loulig tilliesning er holden rigtig skifte og deling efter sahl: afgangne Maren Justisdatter huuskone i Castrup imellem hendis efterladte hos bonde Søfren Ingemandsen huusmand og 3de den Sl. qvindes barn.
Neml:
Karen Madsdatter paa 20de aar gl., hendis formynder har paataged sig at vere Niels Rasmussen i Taarnbye.

Wendele Madsdatter paa 17de aar., hendis formynder er Mads Pedersen i Taarnbye, og

Hans Madsen 14 aar, hans formynder er Frans Pedersen i Sundbye Vester. Alle paa den ene, sampt sterfboens creditorer paa den anden side overværende paa rettens vegen Kongl, Majts. Amtsforvalter over Kiøbenhafens Ampt Jochum Fordringthord. ?
Som boens forefunden midler ved Michel Pedersen og Laurs Sørrensen i Castrup lod registrere og vurdere, og derefter afhandlet som følger.

Huus og tilliggende hauge som er 5 veggerum anset for 70 Sldr.

I stuen
en jern kochelofn 10, -, -
1 gl. slagbench -, 3, -
lang aaben bench -, 2, -
en gl. kiiste -, 1, -
1 gl. skrin -, -, 8
1 bord 1, -, -
2 høje træstole -, 3, -
2 gl. standtønder -, 1, 8
2 hakf tønder med bund udi -, 1, -
2 gl. stand fieringe -, -, 12
2 gl. baller -, -, 8
2 gl. øll bimple -; 4, 8
et bage trug -, 1, 8
stor balle til at sylte udi -, -, 12
4 smør bøtter -, 1, -
1 rok -, 2, -
en gl. ditto -, 1, -
1 sold -, -, 8
en skiere bench -, -, 8
2 heggeler (huggeler) -, -, 12
8te ferretiæn ? 1, -, -

Tømmermands redskab
en øxe -, 2, -
en stor øxe -, 1, 8
en nafe -, -, 8
en saug -, 1, 8
2 høfler -, -, 12
en digte kølle og
2 drifoe jern -, -, 8
2 huche jern -, -, 8
en garn vindel -, -, 2
en haspe -, -, 8

I kiøchenet
en liden messing kiedel
med grebe -, 2, -
en ditto -, 1, 8

Jern tøj
en spade -, 2, -
en riist -, 1, -
en trefoed -, 2, -

Smaat qvæg
2 galt svin 2, -, -
1 soe svin 1, 2, -
en liden galte griis 1, -, -
3 gies 1, 2, -
en seng i stuen 1, 2, -
Derudi
en overdyne 5, -, -
2 underdyner 4, -, -
3 hovedpuder 3, -, -
2 andre hofvedpuder med
pudesvaar paa 2, -, -
1 par blaargarns lagner 1, 2, -
et sænge klæde -, 1, -

I kammeret
nogle gl. sengeklæder i en
seng 2, 2, -
Noch fantis
to hørgarns lagen 2, -, -
1 par pude vaar 1, -, -
1 par ditto -, 3, -
3 pund garn -, 3, -
8 pund blaar garn 1, -, -

Med Niels Laursen i Castrup
hafver Søfren Ingemandsen i
en Schiøjte den halve part 20, -, -
en gl. baad den halve part 6, -, -
en liden jolle 5, -, -
en berggryde -, 2, 8
8te sillegarn med tælle til 3, -, -

Summa bemt: boes fore fundene midler bedrager penge 162 Rd. 4 Sk. og blef af manden og de tilstædeværende tilspurt om de veeste noget videre boet at komme tilbæste en for anført er.
De det nu strax da at angifve hvor til de svarede nej.

Herimod angafves efterskreven at have i boen at fordre, nemlig begrafvelses omkostning 18 Rd. 2 Mk.
Skipper Peder Jensen i Castrup fordrede efter obligation, med rente og alt til dato 84 Rd.
Peder Clausen gl. Hollænder byen fordrede som manden tilstod 26 Rd. 1 Mk.
Peter Gertsen i gl. Hollænder byen fordrede laante penge til et og andet, og derimod til begrafvelses bekostning en deel som Søfren Ingemand, har oppebaaret 33 Rd. 2 Mk.
Dirig Clausen ulspil i gl. Hollænder byen fordred som blev tilstaaet 15 Rd.
Crilles Jansen iligemaade 11 Rd.
Hans Pedersen brændevins mand paa Christianshafn 8 Rd.

Summa gielden er 198 Rd. 1 Mk. og beløber da gielden mere end boens midler 36 Sld. 12 Sk.
Creditorene betroede Søfren Ingemandsen i boed deres fordringer saa viet en hver eftter dette skifte bref kand tilkomme, som hand anlofvede dennem eftter haanden at afbetale hvor med de foruden nogen udlæg var tilfreetz og med hannem fornøjed, og er da dette skifte saaledes paa skifte steden i venlighed til endebragt,
dat. Castrup ut Supra.

Søfren Ingemandsen Nels (bomærke) Rasmussen
Micher (bomærke) Pedersen) Lars (bomærke) Sørensen
Madz (bomærke) Pedersen


2. Skifte: efter Karen Justisdatter, 19 Jun. 1722, Københavns Amtstue Taarnby sogn 1722-42 fol:31.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 10.02.2009


NUMMER : A1198 -722 ARKIVALIEDATO : 19.06.1722

BESKRIVELSE : efter Karen Justisdatter

MYNDIGHED : Københavns Amtstue Taarnby sogn 1722-42 fol:31
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Karen Justisdatter A1198
Skifte, ARVINGER :
Anders Knudsen A1198P
Matz Justesen B1198
Hans Matzen AB1198
Maren Justisdatter C1198
Kirsten Justisdatter D1198
Kirsten Larsdatter AD1198
Bente Larsdatter BD1198
Maren Justitsdatter 599
Caren Matzdatter A599
Wendele Matzdatter 299
Hans Matzsen C598
Peder Justesen E1198
Broer Pedersen AE1198
Anna Justisdatter F1198
Peder Hansen AF1198
Ellen Jacobsdatter BF1198
Skifte, ANDRE PERSONER :
Jens Henrichsen C1198P
Lars Pedersen D1198P
Lars Pedersen A559P
Peder Poulsen 299P
Hans F1198P
Jacob F1199P
Bent Pedersen BF1199
Just Matzen 1198INDHOLD :
--------'96
Anno 1722 den 19 juny

En efter lovlig giorde tilliisning holdet skifte og deling efter afgangne Karen Justydatter som boede og døde paa eet Kongl. Mayts. fæste huus i Sundbye Øster imellem hendes efterladte husbond Anders Knudsen og den Sl. kones arfvinger som ere en fuldbroder og fem halvsødskende, nemlig fuldbroderen

Matz Justesen som er boede og døde i Sundbye Øster, hans søn Hans Madsen med sin formynder Anders Pedersen i Magleby lille.

Half søskende og deres børn som arfver i forældrenes sted, som ere efterskreven.

Maren Justisdatter har til ægte Jens Henrichsen smed i Taarnbye

Kirsten Justisdatter som er død og forhen gift med Lars Pedersen i Sundbye Vester.
hendes børn
Kirsten Larsdatter 10 aar som Anders Knudsen værger for
Bente Larsdatter 6 aar som faderen Lars Pedersen selv værger for

Maren Justisdatter af Kastrup og er død, hendes børn
Karen Madsdatter som har til ægte Lars Pedersen i Kastrup
Wendele Madsdatter som har til ægte Peder Poulsen af Kastrup
Hans Madsen husmand i Taarnbye.

Peder Justesen som boede og døde i Magleby lille
Broer Pedersen husmand i Sundbye Vester

Anna Justisdatter som boede og døde i Tømerup hendes børn
Peder Hansen huusmand i Tømerup
Ellen Jacobsdatter som er Anna Justisdatters datter ved hendes andet giftemaal, er gift med Bent Pedersen i Sundbye Vester.

Alle paa den ene side samt sterfboets creditorer paa den anden side.

( HEREFTER OPGØRELSE AF FORMUE OG BESVÆR INTET AT ARVE )

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia