pil
Salomon Sørensen
(1682-1752)
Gundel Rasmusdatter
(1664-1735)
Fisker Niels Magnussen
(1720-1775)
Inger Salomonsdatter
(1712-1768)
Ingeborg Nielsdatter
(1743-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Johan Vinther

Ingeborg Nielsdatter

  • Født: 1743, ikke paa Humlebæk
  • Parforhold: Johan Vinther i 1760 i Asminderød
Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte efter Inger Salomonsdatter, 25 Feb. 1769, Krogerup Gods fol. 108b.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 18.02.2009


NUMMER : C660 -769 ARKIVALIEDATO : 25.02.1769

BESKRIVELSE : Skifte efter Inger Salomonsdatter

MYNDIGHED : Krogerup Gods fol. 108b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Inger Salomonsdatter C661
Skifte, ARVINGER :
Niels Magnussen C660P
Magnus Nielsen AC660
Kirsten Nielsdatter BC660
Ingeborg Nielsdatter CC660
Salomon Nielsen DC660
Ellen Nielsdatter EC660
Inger Nielsdatter FC660
Peter Nielsen GC660
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Skifteprotokol Krogerup Gods 1751-1806 fol. 108b

Anno 1769 den 25 februar
Er efter foregaaende tillysning ved det Cronborgske Rytterdistrikts Birketing foretaget skifte og deling efter husmd. Niels Magnussens forhen afdøde hustru Inger Salomonsdatter i Humlebæk imellem hendes efterladte mand Niels Magnussen paa den ene side og deres tilsammen avlede børn på den anden side.
Nemlig.

1) en søn Magnus Nielsen 46 år.
2) en datter Kirsten Nielsdatter 40 år.
3) en datter Ingeborg Nielsdatter 35 år.
4) en søn Salomon Nielsen 29 år.
5) en datter Ellen Nielsdatter 27 år.
6) en datter Inger Nielsdatter 20 år.
7) en søn Peter Nielsen 14 år.

Paa foranførte børns vegne mødte den ældste søn Magnus Nielsen, og til skiftet at forrette mødte paa det højvelbaarne herskabs vegen jeg underskreven med tiltagen 2de mænd som boet forhen havde vurderet nemlig Jens Ditlevsen gmd. i Tibberop Rasmus Jensen gmd. i Humlebæk, og er da med skiftet fortfaret som følger. Først blev den holdte registrering og vurderingsforretning for alle tilstædeværende ord til andet oplæst, og derpaa enkemanden med de andre overværende tilspurgt om der var noget mere som burde og kunde komme dette stervboe til indtægt, hvorpaa af alle blev svaret nej.

Derpaa udfalder boets besværing saaledes

1) Fremstod enkemanden og foregav at have laant
til sin SL. kones begravelse 10, -, -
Lige summa pastod enkemanden til sin begravelses
bekostning, men som boets formue ej kunde
tilstrække til den anden fordring som boet vedhæfte
kunde skifteretten saadant ikke bevilge

2) Herskabets pretentioner huuspenge 2, 1, -

3) Anden bortskyldig gæld
Til smeden i Humlebæk 1, 2, -
Til Peder Olsen i Torpen 1, 2, -
Til Peder Henrichsen i Søeholm -, 4, -
Til Magnus Nielsen 1, -, -

4) Skiftets bekostning 2, 2, 6
----------
18, 5, 6
Herimod boets formue 15, 5, 6
Altsaa faaes at ej noget kan blive til deling
imellem enkemanden og børnene men at besværingen
overstiger formuen 3, -, -

Eftersom nu ikke noget udlæg er gjort til nogen af ovenstaaende fordringer, men enkemanden har beholdt alt det vurderede urørt i alle maader, saa forpligtiger enkemanden sig derimod til at afclarere og betale alle fornævnte fordringer med det aller første, og da ingen indfandt sig som havde videre at erindre dette skifte angaaende, men alle erklærede at være dermed fornøjede og lovede at holde det højvelbaarne herskab samt skifteforvalteren fri for ald ansvar og tiltale denne forretning angaaende er altsaa dette skifte tilendebragt og af tilstædeværende underskrevet.
Datum skiftestedet ut supra paa herskabets vegen
enkemandens navn H. Lem
Niels NMS Magnussen
paa egen og sødskenes vegen
Magnus MNS Nielsen
2. Skifte: Skifte eftf. Niels Magnussen, 2 Maj 1776, Krogerup Gods Skifteprotokol fol: 136.

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 18.02.2009


NUMMER : C660P -776 ARKIVALIEDATO : 02.05.1776

BESKRIVELSE : Skifte eftf. Niels Magnussen

MYNDIGHED : Krogerup Gods Skifteprotokol fol: 136
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Niels Magnussen C660P
Skifte, ARVINGER :
Magnus Nielsen AC660
Salomon Nielsen DC660
Kirsten Nielsdatter BC660
Friderich BC660P
Ellen Nielsdatter EC660
Johan Vinther CC660P
Ingeborg Nielsdatter CC660
Inger Nielsdatter FC660
Ukendt person
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol fol: 136

Anno 1776 d. 2 maj blev efter foregaaende lovlig skete tinglysning foretaget et skifte holdelse her paa Krogerup efter den paa Humlebæk fiskeleje forhen ved døden avg. Niels Magnussen for der at fornemme om noget maatte overskyde til deling imellem den afdødes efterladte børn der ere.

Magnus Nielsen gl. 40 aar boende paa Humlebæk
Salomon Nielsen gl. 36 aar boende paa Lappen ved Helsingør

Dernest har bemeldte Niels Magnussen efterladt sig 4re døtre nemlig

Kirsten Nielsdatter gift med skibstømmermand ved Holmen i Kiøbenhavn ved navn Friderich.
Ingeborg Nielsdatter gift med Johan Vinther husmd. i Helsingør
3die datter Ellen Nielsdatter verende paa Krogerup
4de Inger Nielsdatter tjener hod Tros slagtermester i Helsingør.

Af hvilke arvinger mødte Magnus Nielsen og tømmer manden Johan Vinther paa egen og øvrige medarvingers vegne. Skiftet blev forrettet af ridefogden Herman Lem som fuldmægtig for Krogerups herskab alt i overværelse af 2 vitterligheds mænd navnlig Hans Pedersen og Anders Hansen begge i Humlebæk hvor da er passeret som følger. Først blev forevist og fremlagt den i stervboet forhen under 10 maj avvigte aar forfattede registrering og vurdering over alt det som Niels Magnussen i Humlebæk efterlod sig hvilken registrerings forretning beløber sig til 9 Rd. 1 Mk. 2 Sk. dernest blev produceret udskriften af den i stervboet den 5 august nest efter holdte auction hvoraf erfares at det udi registrerings forretningen anførte hoved gods er bleven udbragt til den sum af 16 Rd. 2 Mk. 3 Sk.
Auctions omkostninger 4 Rd. 3 Mk. 6 Sk.
bliver igen er dette stervboes indtægt 11 Rd. 4 Mk. 13 Sk.

Derimod anføres stervboets gæld og besværing efterdi de tilstædeværende arvinger ej viste noget videre at kunde angive som i nogen maade kunde blive til indtægt beregnet.

Ialt 19 Rd. 4 Sk.
Hvoraf fornemmes at gælden langt overstiger dens formue og saavidt enhver at faae sin del ifølge dette skifte tilkommen pro gratio er enhver betalt som herfor her undertegnet deres navne forretningens skiftebrev og som ingen indfandt sig som havde videre at erindre saa blev dette skifte hermed sluttet og tilendebragt.
Datum Krogerup ut Supra

Som creditorer er os enhver andel betalt
Magnus Nielsen A. Løwgreen
Tilstædeværende arvinger som er tilstæde
paa egne og øvrige arvingers vegne
Magnus MNS Nielsen Johan VintherBillede

Ingeborg blev gift med Johan Vinther i 1760 i Asminderød. (Johan Vinther blev født i 1735 i Helsingør ?.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia