pil pil
Anders Rasmussen
(1670-1724)
Karen Olesdatter
(1670-)
Fisker Anders Andersen Gaardmand
(1701-1762)
Anna Pedersdatter
(1690-1760)
Anders Andersen
(1727-1785)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. ?Cisse? Marie

2. Anne Jørgensdatter

Anders Andersen

  • Født: 1 Feb. 1727, Espergærde
  • Dåb: 9 Feb. 1727, Tikøb kirke
  • Parforhold (1): ?Cisse? Marie den 6 Sep. 1750 i Tikøb, sogn
  • Parforhold (2): Anne Jørgensdatter i 1751 i Espergærde
  • Død: 12 Sep. 1785, Espergærde i en alder af 58 år
  • Begravet: 18 Sep. 1785, Tikøb Kirkegård
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Daab Espergærde septuag. d. 9 februar 1727 Kirkebog s.60
Anders Andersens søn
Anders Petersen ??
Karen Olufsdatter bær barnet
fad.
Niels Rasmussen i Gorre
Hans Berentsen i Flynderup.

Daab Tikøb septuagesima d. 9 februar 1727 Kirkebog s.71
Anders, født ca. 1 feb.
Søn af Anders Andersen paa Espergærde.
Karen Olufsdatter bær det.
faddere:
Niels Rasmussen i Gurre
Hans Bentzen i Flynderup

punkttegn  Begravelsesnotater:

Begr. fra Espergærde 17 p. trin d. 18 september 1785 Kirkebog s.173
Gaardmand Anders Andersen 61 aar gl. med ligpr. paa st.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Beskæftigelse: Gaardmand.

2. Skifte: Skifte efter Niels Conradsen og Sidse Kørner, 2 Jan. 1758, Krogerup Gods 1751-1806 fol: 47.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 06.02.2009


NUMMER : 4T -758 ARKIVALIEDATO : 02.01.1758

BESKRIVELSE : Skifte efter Niels Conradsen og Sidse Kørner

MYNDIGHED : Krogerup Gods 1751-1806 fol: 47
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Niels Conradsen 4T
Skifte, ARVINGER :
Christian Conradsen T2
Christian Kørner C42SK
Niels Kørner E42SK
Marie Kørner B43SK
Margrethe Kørner D43SK
Skifte, ANDRE PERSONER :
Anders Andersen CT4
Peder Jensen Gade FT14INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1752-1806 fol: 47

Anno 1758 d. 2 januar mødte jeg underskrevende paa det høyvelbaarne herskabs vegne til Krogerup som skifteforvalter med tiltagen 2de mænd nemlig unge Anders Andersen og Christian Conradsen begge af Espergierde for at registrere og vurdere efter afgangne Niels Conradsen og hustru Sidse Jeramiasdt. som begge døde hos husmand Peder Jensen paa bemelte Espergierde og deres efterladte ringe boeskab befunden som følger.

1 stander sengested -, 2, 8
1 gl. olmerdugs overdyne -, 3, 8
1 linnet underdyne -, 1, -
1 gl. damask dyne -, 2, -
1 linnet hovedpude -, 1, -
2 gl. blaargarns lagner -, 2, -
1 gl. hørgarns skiorte -, 1, -
1 gl. brun klædes kiortel -, 4, -
1 par nye lærreds bukser -, -, 14
1 gl. sort klædning bestaaende af kiol, vest og bukser -, 1, -
1 gl. fyre kiste med laas og hengsler -, 3, -
1 kobber kedel 1, 4, -
1 gl. liden kobber kedel -, 1, 8
1 liden messing kedel -, -, 8
2 gl. fyre borde -, 2, 6
________
Saaledes at være forefunden 5, -, 2

Anno 1758 den 18 januar efter foregaaende tillysning ved det Cronborgske Distrikts Birketing foretaget skifte og delings afhandling efter afgangne indsidderfolk naunlig Niels Conradsen og hustru Sidse Jeramiasdt. imellem deres efterlevende arvinger
naunlig.
Christen Conradsen boende i Espergierde
paa den ene side og den afdøde kones arvinger
naunlig.
Christian Kørner
og
Niels Kørner
begge opholdende sig paa Gevehr fabriquen
samt 2de døtre
naunlig
Maria Kørners gift med husmanden Peder Jensen paa Espergierde
og
Margrethe Kørners med formynder unge Anders Andersen paa Espergierde
alle paa den anden side, til skiftet at forrette mødte jeg underskrevende paa herskabets vegne med tiltagen de førhen ommelte 2de mænd som boet forhen har registreret og vurderet og udfaldes der nu først.

Boets besværing saaledes
1) for de 2de ligkister betalt som af Peder Jensen er
beføyet afbetalt til disse tvende afdøde folk 4, -, -

2) Til præsten for jordpaakastelse paa ligene -, 3, -

3) For gravene at lade grave -, 1, -

4) I den tid disse gamle folk haver været syge og
senge liggende angav Peder Jensen at have udlagt for
dem rede penge for et og andet som de var blevet
forsynet med til nødtøtftighed og livets opholdelse
som var alt efter angivelse 2 mk. hvilket alle
tilstedeværende fandt at være billig og rigtig i alle
maade og derfor kommer stervboet til bekostning
som meldt med 1, 2, -
____________
Ialt 6, -, -
Hvorimod boets hele formue kun 5, -, 2

Saa at gælden bliver mere end formuen hvilken gæld Peder Jensen eftergav de øvrige arvinger og erklære at ville samme paa sig tage til afbetaling og da intet bliver til arv og deling for arvingerne var samtlige tilstædeværende arvinger med den allerede gjorte forretning i alle maader fornøjet og lovede derhos at holde skifteforvalteren i alle tilfælde fri for ald tiltale, i sin tid altsaa er dette skifte sluttet og til endebragt samt af vedkommende underskreven
Datum ut supra C. Haase

Peder PIS Jensen Christian CCS Conradsen
Christian CK Kørner Anders AAS Andersen
Niels NK Kørner


3. Skifte: Skifte efter Anna Pedersdatter, 21 Jan. 1760, Krogerup Gods fol. 50+ 52b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 04.03.2009


NUMMER : T4P -760 ARKIVALIEDATO : 21.01.1760

BESKRIVELSE : Skifte efter Anna Pedersdatter

MYNDIGHED : Krogerup Gods fol. 50+ 52b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anna Pedersdatter T4P
Skifte, ARVINGER :
Anders Andersen T4
Anders Andersen CT4
Karen Andersdatter ET5
Skifte, ANDRE PERSONER :
Peder Jacobsen E2Z
Mogens Hansen 168
Ole Povelsen Q212INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1751-1806 fol. 50

Anno 1760 den 21 januar indfandt sig paa Herskabets vegne fra Krogerup som skifteforvalter Andreas Lauritz Hansen med tiltagne 2de mænd neml: Ohle Povelsen gaardmand i Tibberup og Mogens Hansen paa Humlebæk for at registrere og vurdere hvad som i stervboet forefandes efter Anders Andersens afdøde hustru som levede og boede i Espergærde og døde d. 19 jan. for tiden at behandle et lovligt skifte imellem den afdødes arvinger som er hendes efterladte mand og de tilsammen avlede børn.

Anders Andersen boende i Espergærde

og en datter Karen Andersdatter gift med Peder Jacobsen i Nyrop

Hvorpaa fortegnelsen i overværelse af arvinger blev foretaget

I Stuen
et Egebord 1, -, -
en kiste bænk -, 4, -
en fyrre bænk -, 1, 8
en slagbænk -, 1, -
en ditto 1, 2, -
en Ege jernbunden kiste 1, 2, -
en rødmalet fyrrekiste -, 3, -
2de stole -, 2, -
en jern kakkelovn 5, 2, -
en himmelseng med grøn omhæng 2, -, -
en stribet med ditto omhæng 2, -, -
2 blaastribede underdyner 4, -, -
en olmerdugs overdyne 1, 4, -
2de blaastribede hoveddyner 1, 4, -
en gulstribet ditto -, 2, -
trende trækkepuder 2, 1, -
2de blaastribede hoveddyne 1, 4, -
1 gl. ditto -, 1, -
2de trækkepuder 2, -, -
2de blaastribet dynevaar 6, -, -
et par blaarlærreds lagner -, 4, -
et par ditto -, 4, -
1 gl. dyne -, 2, -
en gl. hovedpude -, -, 12
en gl. dyne -, -, 12
et par lagen -, 2, -
et strygejern med bolte -, 5, -
en malm morter -, 4, -
2de messing lysestager -, 4, -

Tin
et suppefad, 2de stege fade vægt 15 pund 3, -, 12
2 dusin tallerkener 27 pund 5, -, 6
en tinskaal og fad 7 pund -, 5, 4

Adskilligt
2de hynder -, 2, -
1 gl. madskab -, 1, -
2de øltønder -, 4, -
2de smaa saltkar -, 2, -
et deg trug -, 2, -
en loybænk -, 1, -
en spinde rok -, 1, -
2 hampe ditto -, 1, 8
3de gryn bøtter -, 1, -
10 stk sæcker 1, -, -
en 2 punds bismer ?-------

I Køkkenet
en kobberkedel a 10 pund 4, -, -
en ditto 6 pund 1, 3, -
2de messing kedler -, 4, -
en stor gryde -, 2, -
2de ditto -, 3, -
en solde -, -, 8
en træfod -, 1, 8
en ildtang -, -, 4
3de halvtønder -, 3, -
en gryn tønde -, 1, -
en ballie -, 1, -

I Kammeret
2 gl. senge dyner -, 2, -
2de hovedpuder -, 2, -
1 blaastribet dyne 1, -, -
2de blaargarns lagner -, 4, -
2de ditto -, 4, -
2de ditto -, 4, -

Bæster
en sort blisset hest 11 aar 8, -, -
en brun hest 11 aar 6, 4, -
en graa stierdet hest 15 aar 2, -, -
en rød blisset hest 7 aar 8, -, -

Kiør
en rød koe 6, 4, -
en blachet ditto 6, 4, -
en shioldet 5, 2, -

Svin
6 stk. svin 1½ aar a 4 Mk. 8 Sk. 4, -, -
1 gl. svin 1, 2, -
7 stk. sommer grise 2, 2, -
en beslagen vogn med behør 8, -, -
en ditto 7, -, -
2de slæder 1, -, -
en plov med sit fulde behør 1, -, -
en harve -, 2, -
2de skovsave 1, 2, -
6 jern vegge 1, -, -
1 bue sav -, 1, 8
2de hugge økser -, 3, -
en ny tørve spade -, 1, 8
en høe le -, 1, -
en haand økse -, 2, -

Fiske Redskaber
30 stk. aale ruser 80, -, -
en baad med behør 16, -, -
en gl. ditto 10, -, -
en silde baads redskab 8, -, -
18 flydegarn 6, -, -
et bundgarn 20, -, -
-------------
283, 2, 2

Da saavidt var forrettet blev skiftet indtil videre opsat Espergærde den 21 januar 1760.


Anno 1760 den 8 dec. indfandt jeg Conrad Wulff ridefoged paa Krogerup tillige med de der den forhen skete registrering i stervboet overværende 2de mænd neml: Olle Povelsen af Tibberup og Mogens Hansen fra Humlebæk udi dette stervboe efter gl. Anders Andersens afdøde hustrue for skiftet at bringe til endelighed, men førend videre blev foretaget fremstod Anders Andersen et af hans søn og datters medgiven afkald lyder saaledes som følger.

Og da bemeldte arvinger havde tilstaaen at være sket fuldkommen rigtighed for der efter deres salig moder og desuden lovede at holde skifteretten fri for ald tiltale være arvinger eller creditorer saa fandt skifteretten ufornøden videre herom at handle men i undertegnede mænds overværelse sluttet dette skifte.


Krogerup Gods Skifteprotokol 1751-1806 fol: 52b

Vi undertegnede ved dette vores afkald tilstaar efter vores afdøde salig moder Anna Pedersdatter Anders Andersen den ældre i Espergærde boende at have faaet den os tilkommende arv som i mindelighed imellem os er afgjort saa at vi tilbemeldte vores fader efter hans hustrue og vores afdøde salig moder aldeles inger videre pretentioner haver men derfor giver vores afkald og kvittering som ikke allerneste til tinge uden foregaaende os giver kald og varsel maa læses og protocoleres og i skifteprotocollen tilføres men ved og af os egenhændigt underskreven og derhos af hosfølgende til vitterlighed undertegnet Espergærde den 8 dec. 1760

Wulff Anders Andersen
Peder Jacobsen

Krogerup Gods Skifteprotokol 1751-1806 fol: 52b

Vi undertegnede ved dette vores afkald tilstaar efter vores afdøde salig moder Anna Pedersdatter Anders Andersen den ældre i Espergærde boende, at have faaet den os tilkommende arv som i mindelighed imellem os er afgjort saa at vi tilbemeldte vores fader efter hans hustrue og vores afdøde salig moder aldeles ingen videre predentioner haver men derfor giver vores afkald og kvittering som ikke allerneste til tinge uden foregaaende os giver kald og varsel maa læses og protokoleres og i skifteprotokollen tilføres men ved af os egenhændigt underskreven og derhos af hosfølgende til vitterlighed undertegnet Espergærde den 8 dec. 1760.

Wulff Anders Andersen
Peder Jacobsen


4. Skifte: Skifte efter Christian Conradsen, 28 Maj 1761, Krogerup Gods fol. 52b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 04.03.2009


NUMMER : T2 -761 ARKIVALIEDATO : 28.05.1761

BESKRIVELSE : Skifte efter Christian Conradsen

MYNDIGHED : Krogerup Gods fol. 52b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Christian Conradsen T2
Skifte, ARVINGER :
Bertte Madsdatter T2P
Niels Christiansen AT2
Karen Christiansdatter BT2
Rebecha Christiansdatter CT2
Magrete Christiansdatter ET2
Peder Christiansen T2F
Skifte, ANDRE PERSONER :
Hans Detlefsen A24SK
Anders Andersen CT4
Ole Povelsen Q212
Hans Jørgensen 38SK
Christian Olsen 40SKINDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods den 28 maj 1761 fol. 32b

Anno 1761 den 28 maj

Mødte jeg underskrevende paa det Højvelbaarne Herskabs vegne til Krogerup med tiltagen 2de mænd neml: unge Anders Andersen i Espergærde bye og Ohle Povelsen gmd. i Tibberup udi stervboet i Espergærde efter afgangen gmd. nemlig Christian Conradsen som døde samme sted, for at holde registrering og vurdering om boets formue og er da befunden som følger.


I stuen
et egebord 1, -, -
en fyrebænk -, 1, -
en ditto -, -, 4
et gl. fyreskab -, -, 4
en gl. slagbænk -, 2, -
en gl. egekiste -, 2, -
en ditto -, 3, -
en fyre standseng -, 2, -
et gl. himmelsengested -, 2, -
et gl. grønt omhæng til en seng bestaaende af
2de gardiner og en kappe -, 1, 8

Sengeklæder
en blaastribet overdyne 1, 4, -
en do olmerdugs overdyne -, 4, -
3 gl. ditto underdyner -, 2, -
3 hovedpuder 1, 1, -
2 gl. blaar lærrets lagner -, -, 6
et nyt ditto -, 2, -
en gl. øl bømpel -, -, 4
2 gl. øll kar -, 2, -
en ballie -, -, 8
et deye trug -, 1, 8
en øll tønde -, 2, -
en hamperok -, 3, -
en gl. hør rok -, -, 8
2 gl. soller -, -, 6
et gl. madskab -, -, 8
2de messing lysestager 2, -, -
en liden ditto -, -, 12
et messing strygejernmed 2de bolte -, 2, -
2de gl. tinfade -, 2, -
3 gl. tintallerkener -, -, 8
en kobberkeddel vægt 24 pund 5, -, -
en ditto vægt 4 pund -, 5, -
en gl. ditto vægt 8 pund 2, -, -
en jern kakkelovn med jernfod 2, 4, -
en jerngryde -, 4, -

I Køkkenet
en gl messing keddel -, -, 8
en jern trefod -, 1, 4
et pande jern -, -, 8
en kjærne -, -, 8

I Drengekammeret
2de gl. dyner og en hovedpude -, 2, -
en ditto pude -, 2, -
en brun vadmels kiol -, 2, -

Fiskeredskaber
10 stk. ruser med sit fulde behør 16, 4, -
en gl. baad 2, -, -
en jern kloeg -, 1, 8
6 stk. gl sildegarn 1, -, -
en jern dræg -, 3, -

I Huggehuset
en jernstang -, 4, -
en jern hagge -, 1, -
en hammer og knibtang -, 1, -
en gl. tørvespade -, -, 8
2 gl. økser -, 1, 4
en skærekiste med kniv -, -, 8
2 gl. leer -, 1, -

Vogn Redskab
en vogn med sit behør 4, 2, -
en ditto 2, -, -
en gl. ditto 1, -, -
2de gl. slæder -, 2. -
2de hjul og vognreb uden beslag 1, 1, -
2 harver -, 1, -
en gl. tægge stie -, -, 4

Bæster
en brun hoppe 17 aar 4, -, -
en brun hoppe 14 aar med føl 5, -, -
et brunt fior føl 2, -, -
en sort hest 10 aar 10, 4, -
en sort hest 6 aar 10, 4, -
en sort hoppe 10 aar 10, 4, -

Qvæg
en blaaspættet koe 8, -, -
en blachdraget koe 6, 4, -
en røddraget koe 5, 2, -
en hvid koe 6, 4, -
en sortdraget koe 6, -, -
en sortdraget qvie 4, -, -
en fior kalv 2, -, -
en et aars kalv 1, 1, -

Faar
6 stk faar med sine avlede lam 8, -, -


Svin
2 gl. søer med 9 stk. grise 3, 3, -
-------------- Opgjort for en sum 105, 5, -

Efter saavidt var passeret med registreringen og vurderingen er forretningen sluttet indtil videre paafølgende skiftebehandling
Datum ut Supra
H.Lem

Birtte Madsdatter
Anders Andersen
Ole Povelsen


Krogerup Gods Skifteprotokol 1751-1806 fol: 54

Anno 1761 den 19 juni 1761 efter foregaaende tillysning ved det Cronborgske Rytterdistrikts Birketing foretaget skifte og deling efter afgangne Christian Conradsen gaardmand i Espergærde paa Krogerup Gods imellem hans efterladte enke Bertte Madsdatter med laugværge Hans Jørgensen af Mørdrup paa den ene side og deres tilsammen avlede børn paa den anden side.
navnlig:

1) Niels Christiansen 21 år.
2) Karen Christiansdatter 15 år.
3) Rebecha Christiansdatter 14 år.
4) Magrete Christiansdatter 12 år.
5) Peder Christiansen 8 år.

Med formynder for de tvende ældste børn Christian Olsen gmd. i Buserop og for de 3de yngste børn Hans Detlefsen gmd. i Tibberop
til skiftet at forrette mødte jeg underskreven paa det højvelbaarne herskabs vegne til Krogerup som skifteforvalter med tiltagen 2de mænd navnlig Ohle Povelsen gaardmand i Tibberup og unge Anders Andersen gaardmand i Espergærde hvilke boe forhen haver registreret og vurderet og er med skiftet i overværelse af fremmødte personer fortfarende og forrettet som følger. Først blev den holdte registrering og vurderingsforretning for samtlige tilstædeværende arvinger og formyndere og alle ved dette skifte overværende ord til andet oplæst og derefter blev dennem tilspurgt om noget mere var dette stervboe tilhørende med det som allerede i den holdte registreringer anført med begæring ifald de vidste noget mere, de da nu maatte angives paa det saadant endnu kan blive stervboen til indtægt beregnet, hvortil enken med laugværge svarede nej at nu aldeles ej var mere som burde komme dette stervboe til indtægt. Altsaa udfalder ifølge Kongelig Meyetts allernaadigste forordning boens befæstning saaledes.

1) Blev enken med laugværge tilspurgt om stervboet var behæftet med noget børne gods hvortil svarede enken med laugværge nej at boen var for nærværende tid ey med sligt bebyrdet.

Gaardens Befæstning
2) Dertil udsondres efter hans Kongl: Mayetts. allernaadigste forordning af 15 feb. 1701
2de vognbæster er 24, -, -
4re plogbæster er 26, 4, -
1 vogn med behør er 12, -, -
1 ploug, harre og en tromle er 4, -, -

Gaardens Brøstfældighed
3) Er efterset og befunden i følgende omstændighed
Stue længen som bestaar af 14 fag og kan ey repareres med ringere efter nøyeste skiønsomhed baade paa tag og fag vinduer samt med videre i stand at sætte med 2 Rd. pr. fag. 28, -, -
De andre trende længer anses ialt ikke at kan istandsættes ringere end for 14, -, -

Kongl. Condributioner for dette aar
4) Juli qvartal skat 1, 2, 12
oktober qvartal skat 1, 4, 10½

5) Herskabets landgilde til martiny nestkommende
forfalden med 9, 1, 8

6) Sædekorn 3 tønder rug a 9 Mk. 4, 3, -

7) Gjelds Fordring
Endvidere blev angiven af enken at Seigr. Gylden
i Helsingør havde tilgode for hamp 6, 4, -
men som hampen ligger endnu i stervboet i behold
og ikke er forbrugt og ej heller er ført boet til
indtægt, saa lovede enken med første at af clarere
Seigr. Gylden for denne fordring og altsaa bliver samme gæld ei settes anført boet til besværing.

8) Seigr. Hellesen paa Snekkersten tilstaar
enken at være skyldig 1, 4, -

9) Hjulmanden Søren Jensen fordrede arbejdsløn en
halv vogn hvilket enken tilstaar at være ham
samme arbejde skyldig -, 4, -

10) Den salig mands begravelse angav enken med
laugværge, at have bekostet saasom præsten og
degnen, klokkeren og for ligkisten med videre
omkostninger bedrager sig ialt 10, -, -

11) Enken med laugværge paastod herimod at til
hendes begravelse maatte hende ligeledes godtgøres
ligesom anført er for den Sl. mands, hvilket
skifteforvalteren med samtlige formynder,
arvinger og overværende fandt billig og altsaa
udføres som tilforn er meldt til enkens begravelse 10, -, -

12) Skiftets bekostning 2, 5, 6
______________
150, 5, 4½


Boets formue 150, 5, -

Altsaa faaes heraf at ej kan blive noget til arv og deling for enken og børnene men at gælden derimod overgaar formuen, hvilken gæld enken lovede at afclarere med det første siden der hverken til den ene eller anden gældspost er gjort noget udlæg af boet men hele boet er forbleven urørt og enken betroet til sin disposition saa tilholdes enken alvorligt at betale de Kongl. Condributioner og Herskabets landgilde samt at svarre den ansatte gaardfæld til gaardens istandsættelse.
Besætningen holder hun stedse vedlige og jævnligen forbedre saasom aldeles ingen udlæg er sket til nogen af de anførte poster, men er forbleven i gaarden ligesom det tilforn haver været, og som vedkommende erklærede paa skifteforvalterens tilspørgsel, at de ei i nogen maade sig over denne forretning havde at besværge men lovede derimod at holde skifteforvalteren fri for ald ansvar og tiltale i alle maader, blev dette skifte sluttet og til endebragt og vedkommende til stadfæstelse her under haver skreven.
Datum skiftestedet ut Supra H.Lem

enkens navn begge formyndere
Bertte BMD Madsdatter B. Olsen
som laugværge Hans Detlefsen
Hans Jørgensen

vurderingsmænd
Ole Povlsen
Anders Andersen


5. Skifte: Skifte eftf. Anders Andersen og hust. Else Larsdt, 21 Maj 1762, Krogerup Gods fol. 59b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 04.03.2009


NUMMER : T4 -762 ARKIVALIEDATO : 21.05.1762

BESKRIVELSE : Skifte eftf. Anders Andersen og hust. Else Larsdt.

MYNDIGHED : Krogerup Gods fol. 59b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anders Andersen T4
Skifte, ARVINGER :
Anders Andersen CT4
Karen Andersdatter ET5
Peder Jacobsen E2Z
Lars Olsen T10
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods den 21 maj 1762 fol. 59b
Registrering og vurdering

Anno 1762 den 21 maj mødte jeg underskrevende paa det høy Velbaarne Herskabs vegne til Krogerup med tiltagen 4re mænd neml. Ohle Povlsen gmd. i Tibberup Niels Jensen Søebechs huus, Mogens Hansen, Hans Pedersen begge fra Humlebæk udi stervboet i Espergærde efter afg. Husmand gl. Anders Andersen og hustrue for at holde registrering og vurdering over boets formue.
Er da befunden som følger.

HER FØLGER ET STORT INDBO OG EN BESÆTNING SOM IKKE AFSKRIVES, DERIMOD HVAD SOM VEDRØRE FISKERIET MEDTAGES HER.


Fiskeredskaber
1 makrel garn -, 2, -
1 ditto -, 1, 8
1 ditto 2, -, -
2de flyndergarn -, 3, -
3de næring -, 3, -
2de smaa garn -, 2, -
2de ditto -, 2, -
2de ditto -, 1, 8
2de ditto -, 1, 8
2de sille garn -, 3, -
2de ditto -, 2, -
3de ditto -, 3, -
Aalle Rudser
1 rudse 2, -, -
1 ditto 2, -, -
1 ditto 2, -, -
1 ditto 2, -, -
1 ditto 2, -, -
1 ditto 2, -, -
1 ditto 2, -, -
1 ditto 1, 2, -
1 ditto -, 4, -
1 gl. ditto 1, 2, -
1 ditto -, 4, -
1 ditto -, 2, 8
1 ditto -, 2, -
1 ditto 1, 2, -
1 ditto -, 2, 8
1 ditto -, 5, -
1 ditto -, 4, -
1 ditto -, 2, -
1 ditto 1, 2, -
1 ditto 1, 2, -
1 ditto -, 5, -
1 ditto 1, -, -
1 ditto -, 2, 8
1 ditto -, 3, -
1 ditto -, 4, -
1 ditto -, 1, 8
1 ditto 1, 1, -
1 ditto -, 3, -
1 ditto -, 1, 8
1 ditto -, 3, -
1 ditto -, 3, -
1 ditto -, 1, 8
1 ditto -, 2, -
4re aalle kuber -, 2, -
2de nye ditto -, 4, -
4re ditto -, 3, -
4re ditto -, 3, -
4re ditto -, 2, -
4re ditto -, 1, 8
4re ditto -, 1, 8
3de ditto -, -, 8
3de ditto -, 1, -
600 stk nye kroge 1, -, -
2 gl. sæege -, -, 8
3 ditto -, -, 12
1 jærn dræg 1, 2, -
1 baad med sejl 8, -, -
1 gl. ditto med sejl 4, -, -
34 stk hambe og baste reeb 1, -, -
1 halv bundgarn med behør 8, -, -
1 halv ditto med behør 2, 2, -
nye redskaber som er bundne 18, 4, 8
10 stk aine reeb -, -, 8
10 stk ditto -, -, 10
10 stk ditto krabe toug -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk hambetoug -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -
10 stk ditto -, 2, -
10 stk baste toug -, 3, -
10 stk ditto -, 3, -


Det samlede bo blev vurderet til 218 Rd. 6 Mk.

Efter saavidt var passeret med registreringen og vurderingen er denne forretning sluttet og tilendebragt, iligemaade er af arvingerne aftalt at forretningens boehavende skal ved offentlig aucition bortsælges d. 26 juli.


Anno 1762 d. 26 juli
Er efter foregaaende tillysning ved det Cronborgske Districts Birketing som på Krogerup gaard foretaget skifte og delings afhandling efter afg. hmd. Anders Andersen og hustru Else Larsdatter som forhen haver beboet et af Espergærde huse, imellem hans efterladte søn Anders Andersen gmd. ibid. og hans datter som haver til ægte Peder Jacobsen gmd. i Nyrop på den ene side og hans afdøde hustrus fader Lars Ohlsen af Bidstrup på den anden side til skiftet at forrette på det Høye Herskabs vegne til Krogerup som skifteforvalter med tiltagen 2de mænd nemlig Ohle Poulsen gmd. i Tibberup og Niels Jensen Søebechs huus tilligemed de 2de fiskere fra Humlebæk Hans Pedersen og Mogens Hansen som forhen haver registreret og vurderet og var tilstede ved auctionsforretningen og er da med skiftet fortfaret og forrettet som følger.

Boens Indtægt
Da anføres Auctionsbeløbet som efter afholdte auction beløb sig ialt til 304 Rd. 3 Mk. 10 Sk.

1) Boets indtægt iflg. auction 304 Rd 3 Mk 10 Sk
Omkostninger ved skiftet 27 Rd 3 Mk 10 Sk

2) Tillægges som sønnen Anders Andersen efter mindelig afhandling med sine arvinger tilkommer at betale for de forend auctions holdelse bekommen vare nemlig.
1 halv bundgarn med behør 8 Rd
1 halv gl. ditto 2 Rd 3 Mk
Nye bundne redskaber 18 Rd 4 Mk 8 sk
ialt 29 Rd 8 Sk.

3)Haver bemeldte arving Anders Andersen efter egen tilstaaelse af hans salig fader forud dødsfaldet bekommet rede penge
ialt 25 Rd 2 Mk.

Summa over boets indtægt 331 Rd 2 Mk 8 Sk


Boets Gæld og Besværing

1) Indestaaende børnegods samt ved renten og capital efter skifte protokollens udvisende tilfalder Peder Ohlsen tjener hos Anders Andersen
ialt 10 Rd 4 Mk. 5 sk

2) Resterende Kongl. Contributioner 3 Mk. 6 Sk

3) Herskabets pretentioner som er huus hoverie landgilde penge for ½ aar forfalden til 1 maj sidst indføres
ialt 5 Rd

4) Husets brøstfældighed er seet og af uvildige mænds taxcation blev førdt dette stervboe til last saavelsom
Ialt 0

5) til besætning og vaarsæd tilkommer den nye fæster, idet samme er ham leveret
ialt 36 Rd


Anden bortskyldig gæld

1) til tjenestepigen Kirstens tilgodehavende løn
ialt 5 Rd. 2 Mk

2) Til smeden i Humlebæk Andreas Løvgren for smedearbejde efter kviterte regning
ialt 5 Mk

3) Til Sr. Sprunch i Helsingør for 20 pund hamp efter indgiven regning
ialt 25 Rd.

4) Til købmand Loche i Helsingør efter indgiven regning
ialt 4 Mk 8 Sk

5) Til Jørgen Frederich Rich i Helsingør
ialt 1 Rd 5 Mk 14 Sk

6) Fremstod Jørgen Nielsen kromand på Sletten efter indgiven regning af dags dato fordret laante penge som han havde laant den salig mand, med derpaa begærede retten
ialt 21 Rd

7) Ligeledes er på stervboets regning med arvingernes samtykke af Anders Andersen ialt gjort bekostning for
7 Rd 8 Sk

Hertil skiftets omkostninger

Altsaa bliver til deling imellem arvingerne
den summa 177 Rd 2 Mk 7 Sk

Hvoraf Lars Ohlsen i Bidstrop som den salig afdøde kones fader tilfalder den halve del
Som er 88 Rd 4 Mk 3 Sk

Og den øvrige halve del til deling imellem afg. Anders Andersens tvende børn
Nemlig

Anders Andersen 44 Rd 2 Mk 1 3/4 Sk
Karen Andersdatter 44 Rd 2 Mk 1 3/4 Sk

Som udgør den foreslaaede delings summa.

Hvilke arvelodder arvingerne der alle er myndige og her overværende hver for sig modtog, og derfor på skifte forretningen meddeles behørig kvittering og vedbørlig afkald.

Hvad den arv angaar som herved skifteretten er udlagt til Peder Ohlsen da blev samme hos skifteforvalteren disponeret til bevaring og forsorg efter loven ligesom enhver i sær af stervboets kreditorer er bleven udbetalt efter deres vedbørlige kvitteringer som findes her i protokollen
Iøvrigt erklærede arvingerne at være fornøyet med skiftets behandling samt forsikre at holde skifteforvalteren og andre vedkommende uden ansvar og paa anche i nogen maade som ingen indfandt sig ved dette skifte som havde videre at erindre saa er forretningen hermed i ald venlighed sluttet og tilendebragt hvilket bekræftes med hænders underskrift

Krogerup ut Supra På mit Høye Herskabs vegne
som skifteforvalter
Lem

Lars Olsen på min hustrus vegne
Peder Jacobsen

som overværende ved skiftet underskriver

Olle Poulsen Niels NIS Jensen

EGNE UNDERSKRIFTER UNDTAGEN NIS.

Boet vurderet til 218 rd. 6 mk.
Det er et stort skifte med mange fiskeredskaber
Skal på Auktion

Den 26 juli 1762

Skifte og deling efter Anders Andersen og hustru Else Larsdatter, som forhen haver beboet et af Espergærde huse.
Imellem efterladte søn Anders Andersen gaardmand ibid. og hans datter som haver til ægte Peder Jacobsen gaardmand i Nyrop, på den ene side og og hans afdøde hustrues fader Lars Olsen af Bidstrop på den anden side.

Boets formue efter auktion 304 rd. 3 mk. 10 sk.

DETTE SKIFTE BØR AFSKRIVES


6. Skifte: Skifte efter Svend Pedersen, 20 Okt. 1762, Krogerup Gods 1673-1751 fol: 69.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 06.02.2009


NUMMER : 48SK -762 ARKIVALIEDATO : 20.10.1762

BESKRIVELSE : Skifte efter Svend Pedersen

MYNDIGHED : Krogerup Gods 1673-1751 fol: 69
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Svend Pedersen 48SK
Skifte, ARVINGER :
Johanne Andersdatter 49SK
Skifte, ANDRE PERSONER :
Anders Andersen CT4INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1751-1806 fol: 67b

Anno 1762 den 18 august mødte jeg underskreven paa det højvelbaarne
herskabs vegen til Krogerup med tiltagen 2de mænd nelig Ole
Povelsen gmd. i Tibberup Anders Andersen gmd. i Espergærde i
stervboet udi Espergærde for at holde registrering og vurdering
efter afgangne hmd. Svend Pedersen sammesteds og blev da forefunden
som følger.

I Stuen
et fyrre bord -, 1, -
en fyrre bænk -, -, 4
en egekiste 1, -, -
en ditto -, 5, -
en fyre kiste -, 1, -
et fyre skab -, -, 8
et ditto -, 1, 8
2 træ stole -, -, 12
et tabulet -, -, 6
en jern bilægger ovn 2, 4, -
et fyre sengested med omhæng -, 2, -
en blaastribet overdyne -, 4, -
en gl. gulstribet underdyne -, -, 8
en linned hovedpude -, 1, -
en blaastribet ditto -, 1, -
en blaastribet hovedpude -, 1, -
et lidet spejl -, -, 6
et par blaar garnslagner -, -, 8
et par ditto -, -. 8
et par ditto -, -, 8
2 blaargarns skiorter -, 1, 8
1 ditto -, -, 4
en skind vest -, 3, -
en stribet ditto -, 5, -
en gl. stribet brystdug -, -, 8
en brun klædes kiol 1, 2, -
en graa vadmels vest -, 1, -
en spinde rok -, 1, -
2 gl. bord skiver -, -, 6
en fyre kiærne -, -, 4
et bage trug -, -, 8
2 gl. sæcke -, -, 8
2 halm kurve -, 1, -
en haand qvern -, 4, -
en messing kieddel -, 1, 8
en ditto -, -, 4
en malke kande -, -, 2
en ildtang -, -, 4
en jern trefod -, -, 4
en sigte -, -, 2
2 gl. gryn solde -, -, 6
3 sie bøtter -, 1, -
2 gl. ege kar
en halv tønde -, -, 10
en øl fierding -, -, 2
en spinderok 1, -, -
en lille øxe -, -, 6
en grav spade
2 par buxer -, -, 12
2 skillerier -, -, 8
en pebber qvern -, -, 2
en sort ringet koe 4, 4, -
6 stk. unge svin 5, 5, -

Da saavidt var paseret med registreringen og vurderingen blev denne
forretning til videre paafølgende.
Datum ut supra paa herskabets vegne
som vurderingsmænd H. Lem
Anders Andersen
Ole Povelsen


Krogerup Gods Skifteprotokol 1673-1751 fol: 69

Anno 1762 den 20 october efter foregaaende tillysning ved det Cronborgske Rytterdistrikts Birketing foretaget skifteafhandling efter afg. huusmand Svend Pedersen i Espergierde paa Krogerup Gods Til skiftet at forrette mødte jeg underskrevende paa det høyvelbaarne herskabs vegne til Krogerup som skifteforvalter med tiltagne tvende mænd navnlig Ole Povelsen gaardmand i Tibberop og Anders Andersen gaardmand i Espergierde.
Og da den afdøde hverken har eftterladt sig livsarvinger ej heller nogen paa den afdødes side enten eftter tillysning eller publication i aviserne indfandt sig paa skiftestedet som arvinger undtagen hans eftterladte enke med laugværge Anders Svendsen huusmand i Tibberop altsaa blev fortfaret som følger.
Først blev den holdte registrering og vurderings forretning for samtlige tilstædeværende ord til andet oplæst og dereftter blev dem tilspurgt om noget mere var dette stervboe tilhørende end det allerede ved registreringen anførte med begæring det da maatte angives paa det saadant endnu kunde blive stervboet til indtægt beregnet hvortil enken med laugværge svarede ney, var ey mere som kunde komme dette stervboe til indtægt.
Altsaa
Boets indtægt som var 24, 1, 6
boets besværing
1) Herskabets Prætentioner martini landgilde
for dette aar 5, 2, 1

2) Børnegods som boet var behæftet med 4, 4, -
et aars rente deraf nemlig -, 1, 8
hvilke foranførte børnepenge strax af enken blev
leveret til gaardmand Ole Rasmussen i Tibberop som
deraf skal svare aarlig rente

3) Huusets brøstfældighed
Til bageovnens reparation 2, 4, -
40 traver langhalm til Vester side a 20 sk. 8, 2, -
Til loftets reparation 1, -, -
Tækkeløn ansættes for 1, 2, -
Dagløn til en haandlanger 1, -, -

4) Enken foregav at være skyldig til Niels Jørgensen
paa Toilt for en koe 2, 2, -

5) Den salig mands begravelse angav enken med
laugværge at have kostet 14, -, -

6) Skiftets bekostning 2, 2, 6
_____________
Summa over boets besværing 43, 1, 14

Hvilken besværing langt overgaar boets formue, følgelig bliver ey noget for den arvende at arve, men enken med laugværge derimod tilholdes at betale den paa boet hæftende gield samt herskabets prætentioner med første, og den hvilken til det er eller andet er sket noget udlæg, men alt er betroet enken til fri dispotion saa forpligtes hun derimod alvorlig at forbedre den ansatte brøstfældighed og jævnligt sætte huuset i god og forsvarlig stand baade paa tag og fag.
Det i stervboet indestaaende tøy som tilhørte afg. Svend Bentsens børn i Espergierde, blev strax paa skiftestedet leveret til Anders Andersen sammested som dertil skal være ansvarlig.
Og da nu ingen indfandt sig paa skiftet som havde videre at fordre og vedkommende tillige paa skifteforvalterens tilspørgsel erklærede at de over hans forretning havde noget at besværge sig, med derimod vilde holde det høyvelbaarne herskab samt skifteforvalteren fri for ald ansvar og tiltale i alle maader blev dette skifte saaledes sluttet og af vedkommende underskrevet
Datum skiftestedet ut supra paa herskabets vegne H. Lem
enkens navn som vurderingsmænd
Johanne IAD Andersdatter Ole Povelsen
laugværge Anders Andersen
Anders ASS Svendsen


7. Skifte: Skifte efter Anders Andersen, 26 Sep. 1785, Krogerup Gods fol. 185b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 18.02.2009


NUMMER : CT4 -785 ARKIVALIEDATO : 26.09.1785

BESKRIVELSE : Skifte efter Anders Andersen

MYNDIGHED : Krogerup Gods fol. 185b
OPBEVARINGSSTED :
----------------\endash
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------\endash

Skifte, FOR :
Anders Andersen CT4
Skifte, ARVINGER :
Anne Jørgensdatter CT5
Else Andersdatter CT5A
Børge Andersen CT4B
Anders Andersen ACT4
Ukendt person
Ukendt person
Catharine Andersdatter CT5F
Skifte, ANDRE PERSONER :
Rasmus Pedersen AT8PINDHOLD :
--------\endash
Krogerup Gods 1751-1806 fol. 185b f.f.


Anno 1785 den 26 september mødte jeg underskrevende på det Høye velbaarne herskab til Krogerup vegen med tiltagne 4de vurderingsmænd, nemlig Mogens Hansen, Hans Pedersen af Humlebæk, Niels Jørgensen gmd. i Tibberup, Hans Larsen af Haretzhøy udi stervboet i Espergærde efter afgangne gaardmand gamle Anders Andersen for at registrere og vurdere alt hvad som forefindes til et lovligt skiftes holdelse imellem enken Anne Jørgensdatter og deres i ægteskab sammen avlede børn, som er.

1) Else Andersdatter gift med gaardmand Rasmus Pedersen i Rørland (Roland)
2) Børge Andersen 30 år. gl.
3) Jørgen Andersen 22 år. gl.
4) Anders Andersen huusmand i Espergierde
5) Anne Andersdatter
6) Chatrine Andersdatter hiemme hos moderen

På enkens vegne som laugværge var mødt Jens Detlefsen i Tibberup
og på sin kones vegne Rasmus Pedersen i Rørtang, saavelsom formynder paa de 2de pige børns vegne bemelte Rasmus Pedersen, og for Jørgen Andersen broderen Anders Andersen og da forretningen foretaget og begyndt saaledes som følger.

I Stuen

1 eege bord med 4 dreyede føder 3, -, -
2 fyrre benke -, 4, -
1 fyrreskab med laas og nøgel 1, 2, -
1 blaa mahlet flye bord 1, 4, -
4 træe stoeler 1, -, -
1 gl. læder stol -, 1, -
1 stue uhr med futteral 8, -, -
1 fyrre slagbenk 1, -, -
1 lod benk -, 3, -
1 fyrreskrin med laas og nøgle -, 4, -
1 jern bielegger kakkelovn 8, -, -
1 liden hengeskab med laas og nøgle -, 3, -
1 ditto med glas for -, 3, -
1 stor beslagen kiste 3, -, -
1 spade -, 3, -
1 ditto -, 3, -
1 himmelseng med blaae betrukkede omhæng 2 stk.
og 1 kappe 3, -, -
1 brun stribde underdyne 3, -, -
1 ditto 1, 2, -
3 ditto hovedpuder 3, 2, -
1 blaastribet olmerdugs overdyne 2, -, -
1 gammel blaar lærrets lagen 1, -, -
1 hør trækpude med vaar -, 4, -
2 ditto 1, -, -
1 kaffe kande 1, -, -
1 tin skaal med laag 1, -, -
1 tin kruus med laag 1, 2, -
3 rødstribet nye dyne vaahr 9, -, -
1 blaa lærret omhæng og kappe 1, -, -
1 blaae steen kruus -, 1, -
1 sengested med klæder og tilbehør med samtlig
arvingers samtykke givet enken forlods
1 blaa lærrets dug -, 2, -
2 ditto -, 4, -
3 dreyels ditto a 2 mk. 1, 3, - ?
1 ditto sammme nyt 1, 4, -
1 byg korns ditto 1, -, -
1 ditto 1, -, -
4 ditto 4, -, -
1 fim dreyels dug 1, 4, -
1 ditto 2, -, -
1 blaa gloes dug 3 alen lang 1, -, -
1 blaar lærrets lagen 1, 2, -
1 par ditto 1, 2, -
1 par ditto 1, 2, -
1 par ældre ditto 1, 1, -
1 par ditto 1, 2, -
1 par ditto 1, 2, -
1 par ditto 1, 2, -
2 par ditto 2, 4, -
2 par ditto 2, 4, -
1 par ditto 1, -, -
1 par ditto -, 4, 8
2 par ditto 2, 4, -
1 par hør lærrets lagner 1, 2, -
1 par ditto 1, 2, -
1 par ditto 1, 4, -
1 par hørlærrets pudevaahr med kniplinger -, 4, -
1 par ditto -, 4, -
1 par ditto -, 4, -
5 hovedklæder 1, 4, -
2 par blaar lærrets pudevaahr 1, -, -
1 fyrre mad skab 1, -, -
1 gl. fyrre drag kiste 1, -, -
1 fyrre bord -, 2, 8
1 mad ædske og 1 kurv -, -, 8
1 pund jern bismer 1, -, -
4 tin fade 2, 4, -
2 sieker fade 1, 2, -
2 ditto 1, 2, -
2 ditto mindre 1, -, -
1 ditto -, 3, -
1 ditto mindre -, 4, -
10 stk. a 1 mk. 4 sk. 2, -, -
4 dosin 2, -, -
2 ditto 3, -, -
11 stk. ditto 1, 5, -
4 smaa smør fade af tin -, 1, -
2 salt kar -, -, 8
2 tin kander 1, 2, -
1 hollands kruus -, 2, -
1 tin potte og 1 potase skee -, 4, -
8 stk. sølv spise skeer 18, 4, -
6 the skeer 3, -, -

I Kiøkenet
1 kaaber kiædel 8, 4, 8
1 ditto 1 lispund 2 pund 7, -, -
2 liden ditto 11 pund 2, 4, 8
1 the kiædel 2, -, -
1 ditto 1, 2, -
1 ditto 1, -, -
1 kaaber æbleskive pande 1, 2, -
1 messing sie -, 3, -
1 malm morter 1, 2, -
1 blik dørslag -, 2, -
1 mæsing kiædel 1, -, -
2 smaae ditto -, 4, -
2 ditto kiædeler 2, -, -
1 jern gryde 1, -, -
1 ditto -, 3, -
2de pande jern 1, -, -
1 stege spid -, 4, -
1 jern fyrfad -, 1, 8
3 stk træ fader 1, 3, -
1 ildtang 1 blæsepibe -, 2, -
1 haand qvern -, 3, -
3 eege kar -, 3, -
2 halv tønder -, 1, 8
4 sild fiærdinger -, 1, -
1 dege troug -, 1, 8
2 hægler -, -, 8

Paa Loftet
5 rocker 1, 4, -
1 kiærne -, 1, 8
1 skeppe -, 2, -
2 garn vinder -, 2, -
4 stk. sæcker -, 4, -
1 hakkebræt og 2 sold -, 1, 8
6 stk. sie bøtter -, 1, 8
1 melke kande 1 spand 1 øre ballie -, 4, -
3 drøste og ?______? -, 1, -
13 stk. hvid steen tallerkener -, 3, 4

I Stuen i gaarden
1 slaae benk -, 1, 8
1 rødstribet overdyne 1, -, -
3 hoved puder -, 3, -
1 brun stribet underdyne 1, -, -
1 sort stribet ditto 1, -, -
1 par lagener -, 3, -
1 stand seng -, 1, 8
1 hvid stribet overdyne 1, -, -
1 sort stribet overdyne 1, -, -
1 blaae stribet ditto -, 4, -
3 stk. halv tønder -, 3, -
2 stk. lagener -, 4, -
2de stk. jern stoler -, 1, 8
1 fyrre benk 2de jern stole -, 2, 8

I den liden Stue
en fyrre benk -, 4, -
2de fyrre benke -, 3, -
1 vrog skab -, 3, -
6 stk. træe stole 1, 3, -
1 the bord 1 eege kiste 2, -, -
1 liden kakkelovn 6, -, -
1 fyrre himmelseng med 4re stk. blaaternet omhæng,
teppe, og kappe 4, -, -
1 blaaternet overdyne 5, -, -
1 blaae stribet underdyne 4, -, -
2 stk. ditto 9, -, -
2 stk. stribede hovedpuder 1, 3, -
2 stk. rødstribede ditto 1, 1, -
1 lang ditto -, 1, 8
1 par hørlærrets lagner 1, 4, -
2 stk. trække puder 1, -, -
4 fag kammer dugs gardiner 5, -, -
1 skilderi og et tavolet -, -, 8
2de ris øxer 2, -, -
2de nauver 2, -, -
1 bue saug 1, -, -
1 hamre og knibtang 1, -, -
1 hakke stok 1, -, -
1 jern hakke stok 1, -, -
1 jern stang 1, -, -
1 skouv saug -, 3, -

Vogn reedskab
1 beslagen vogn med kurve fadding og behør 23, -, -
1 ditto beslagen vogn med behør 16, -, -
1 ditto vogn med sit behør 12, -, -
1 ploug med behør 2, -, -
3 stk. harver -, 3, -
1 par høst letter -, 3, -
1 tække stie -, 1, -
5 stk. slæder hvoraf 1 er beslagen 3, -, -
3 stk. hiul borre 1, -, -
1 skiere kiste med kniv -, 3, -
2de tørve spader -, 2, 8
2de høst kander -, 3, -
2 høe tyve -, 3, -
1 høi vavel og 2de bagreb -, 2, -
1 ride sahl -, 3, -
1 gevehr 1, -, -

Hestene
1 sort hest 9 aar 14, -, -
1 ditto blind 9 aar 6, -, -
1 sort hoppe 19 aar 2, -, -
1 sort heste plag 6 aar 10, -, -
1 sort hoppe med føll 12 aar 7, -, -
1 ditto med føll 12 aar 7, -, -

Qvæg
1 rød grimet koe 7 aar 12, -, -
1 sort broget ditto 14 aar 7, -, -
1 sort hielmet 6 aar 8, -, -
1 sort grimet 12 aar 7, -, -
1 rød grimet 10 aar 9, -, -
8 stk. faar 8, -, -
8 stk. lam a 2 mk. 4 sk. 4, -, -
1 graae soe 2, -, -
1 hvid ditto -, 4, -
4 stk. sommer griise 1, -, -
nok fandtes 4re age hynder -, 4, -

Fiske redskaber
44 stk. aalle ruser med behør den ene
bøde paa den anden 132, -, -
2 par løse ruuser 1, 2, -
8 stk. nye ruuser uden behør 24, -, -
14 stk. trug næring 11, -, -
3 stk. makrel garn de er bøde paa det andet 4, -, -
10 stk. smaa torske garn 5, -, -
1 gammel baad med seigl og sit behør 10, -, -
1 ældre ditto med tvende adskillige drægger 4, -, -
For en halvpart i et bundgarn med alt sit fulde
behør med toug og bund gørne pæller 26, -, -
Et ældre ditto med sit fulde behør 16, -, -

Og da efter forespørgsel blev spurt (svaret?) at
enken med laugværge samt alle arvingerne som alle
var her tilstede, at aldeles icke var mere som kunde
komme dette stervboe til indtægt, da hvad som anført,
og altsaa bliver boets fulde indtægt den summa 641, 1, 4
Og altsaa er denne registrerings og vurderings
forretning sluttet og tilendebragt og af vedkommende
underskrevet.
Datum ut supra paa herskabets vegne
enkens navn H. Lem
Anne Jensdatter
som laugværge Jens Detlefsen
paa egne og laugværgens vegne Arne Arnesen
som formyndere
Lars Pedersen Arne Arnesen
H.P.S M.H.S
Hans Larsen Niels Jørgensen
Fol: 187b

Efter ved døden afgangen gaardmand gl. Anders Andersen i Espergierde Anno 1786 den 14 marty mødte paa det høie herskabs vegenforvalter Lem fra Krogerup for efter foregaaende tillysning ved Cronborg Rytterdistrikts Birketing at skifte og dele efter ved døden afgangne gaardmand gammel Anders Andersen i Espergierde imellem enken Anne Jørgensdatter på den ene side og deres i ægteskab sammen avlede børn på den anden side.

1) datter Else Andersen gift med gmd. Rasmus Pedersen i Rørtang
2) en søn Anders Andersen husmd. i Espergærde
3) en ditto Børge Andersen 31 aar
4) en ditto Jørgen Andersen 23 aar
5) en datter Anne Andersdatter
6) en ditto Chatrine Andersdatter

Hvilke 4re sidste alle er hiemme hos moderen, og paa enkens vegne som laugværge var mødt Jens Detlefsen i Tibberup, paa sin kones vegne Rasmus Pedersen i Rørland saa velsom formynder for de pige børn, bemeldte Rasmus Pedersen, og paa Jørgen Andersens vegne broderen Anders Andersen i bemeldte Espergierde. Videre var og mødte de forhen brugte vurderings mænd navnlig Mogens Hansen og Hans Pedersen, begge af Humlebæk, saavelsom Niels Jørgensen i Tibberup og Hans Larsen af Harretzøy i hvis overværelse som alle samtlig var tilstæde blev skiftet foretaget og begyndt saaledes først blev den holdte registrering og vurderingsforretning for samtlige tilstædeværende arvinger og formynder og alle ved dette skifte foretaget og begyndt saaledes ord til andet oplæst og tilspurgt, om de dermed var fornøyet, at hvortil de samtlige svarede ja og derefter blev dennem tilspurgt om noget mere var dette stervboe tilhørende, med det som allerede i den holdte registrering er anført med begiering ifald de vidste noget mere det da nu maatte angives, paa sadant endnu kand blive stervboet til indtægt, hvortil enken med laugværge og arvingerne svarede nej. Altsaa bliver boens fulde summa, efter den forhen holdte registrering. 641, 1, 4

Hvorefter boets giæld og besværing anføres saaledes som følger

De kongelige skatter
Jan. qvartal dette aar forfalder er 1, 5, 2½
ditto qvartal folke skatter -, 3, -
February og martj maaneder indeværende aar
5 persohner a 8 sk. maanedlig 1, 1, 8

Dernæst anføres herskabets pretentioner
1) Gaardens befindende brøstfældighed som blev
efterset af vurderingsmændene og ansat til følgende
fæld

a) Stuehuset består af 11 fag og behøver reperation af 5, -, -

b) een ditto stuehuus 8te fag. osten i gaarden
behøver reperation af 2, -, -

c) den Synder længe består af 14 fag behøver
reperation af 4, -, -
d) den Vester længe bestaaende af 14 fag behøver
reperation a faget 1 rd. 14, -, -

Gaardens behøvende besætning uden samme til indtægt
efter forretningen er nemlig.
2 vogn heste a 20 rd. 40, -, -
4 ploug bæster a 12 rd. 48, -, -
1 beslagen vogn med fading 16, -, -
1 ploug, harve og tromle 6, -, -
______________
110, -, -
Dernest blev enken med laugværge og arvinger
tilspurgte om nogen anden gield hæftede paa stædet hvortil de samtlige svarede nej.
Paa spørgsmaal angav enken med laugværge og arvingerne at hendes mands begravelse havde kostet hende ialt 50 rd., til præst, degn og videre bekostninger til arvingerne som tilstod, hvorimod enkens forlangende som lige derimod godtgiort som og af samtlige arvinger blev tilstaaet med. 50, -, -

Skiftets bekostning 1, -, -
Videre fremstod enken med laugværge at vilde fornøye
skifteforvalteren for dette skiftes holdelse samt
vurderingsmændene med flere, uden at samme skal
beregnes stervboet til last

Summa udgift 189, 3, 10
Beløb som Kaqvideres? 681, 1, 4
_____________
Altsaa bliver til skifte og deling imellem
enken og arvingerne 451, 3, 9

Hvoraf enken tilkommer det halve som er 225, 4, 12
og den anden halve del deles imellem børnene
Saaledes

sønnen Anders Andersen en broder lod som er 51, 1, 1
en ditto søn Børge Andersen 51, 1, 1

en ditto Jørgen Andersen 51, 1, 1

1 datter gift med Rasmus Pedersen 1 søster lod 25, -, 8

1 ditto Anne Andersdatter 1 søster lod 25, -, 8

1 ditto Chatrine Andersdatter 1 søster lod 25, -, 8

Hvorpaa enken med laugværge blev tilspurgt om hun kunde og vilde udbetale de myndige arvinger, hvortil hun svarede ja og altsaa blev de myndige strax ved skifte retten udi alles overværelse udbetalte deres arvelod. Som 1 sønnen Anders Andersen 2 sønnen Børge Andersen 2de svogeren Rasmus Pedersen paa sin kones vegne, alt mod saa snart stemplet papir bliver indkiøbt at give afkald derfor og ellers herpaa at qvittere til videre. De øvrige trej umyndige arvingers part bliver indestaaende i boen under enkens og formynderens tilsyn og ansvar, hvormed han er fornøyet hvornæst enken blev tilspurgt om fremdeles vilde indblive sit sted, hvorpaa hun svarede ja altsaa undtagen børne pengene som instaar er resten betroet enken til fri disposition, naar efterdags svarer at betale alle kongl. contributioner og paabude samt herskabets hoverie og landgilde med videre, hvilke da af skifteforvalteren paa herskabets vegne blev bevilget sit sted at ved blive paa foreskrefne vilkaar. I øvrigt lovede enken med laugværge, at holde skifteforvalteren krav og skadesløs i alle optænkelige maader og hvormed dette skifte i ald endelighed og eniighed og venlighed, med samtlige arvinger, og tilstædeværende villie og samtykke er sluttet og tilendebragt.
Datum stervboet ut supra paa herskabets vegne
enken paa egne vegne H. Lem
og med laugværge
Ane AJD Jørgensdatter Jens Detlefsen

Som myndige arvinger underskriver og qvittere som blev for denne arv udbetalt og tilfaldne arvedel som herved er os udbetalt til nærværende afkald og qvitering paa behørig stemplet papir.

Anders AAS Andersen Børge BAS Andersen
Rasmus RPS Pedersen
paa sin hustrus vegne

Paa de 2de pigebørns vegen som formynder
Rasmus RPS Pedersen
Ligesaa underskriver som formynder for Jørgen Andersen
Anders AAS Andersen
som vurderings og vitterligheds mænd
Hans Larsen Niels Jørgensen Mogens MHS Hansen
Hans HPS PedersenBillede

Anders blev gift med ?Cisse? Marie den 6 Sep. 1750 i Tikøb, sogn. (?Cisse? Marie blev født i 1720 i Espergærde ?.)


Billede

Anders blev derefter gift med Anne Jørgensdatter i 1751 i Espergærde. (Anne Jørgensdatter blev født i 1725 i Tikøb sogn ?, døde den 20 Dec. 1804 i Espergærde og blev begravet den 26 Dec. 1804 i Tikøb, sogn.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia