Peder Madsen
(1710-1762)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ane Kirstine Salomonsdatter

Peder Madsen

  • Født: 1710
  • Dåb: 20 Dec. 1762, Asminderød Kirke
  • Parforhold: Ane Kirstine Salomonsdatter den 16 Aug. 1744 i Asminderød sogn
  • Død: 26 Dec. 1762, Sletten i en alder af 52 år
Billede

punkttegn  Dødsnotater:

Død Sletten ca. 20 december 1762 kirkebog s. 125b
Begr. fer 3 nativ Christi d. 26/12
Peder Madsen paa Sletten (ingen yderligere oplysninger)

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: Skifte eft. Peder Madsen, 25 Apr. 1763, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 586b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 18.02.2009


NUMMER : D660 -763 ARKIVALIEDATO : 25.04.1763

BESKRIVELSE : Skifte eft. Peder Madsen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1757-65 fol. 586b
OPBEVARINGSSTED :
----------------\endash
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------\endash

Skifte, FOR :
Peder Madsen D660
Skifte, ARVINGER :
Ane Kirstine Salomonsdatter D661
Salomon Pedersen 66Z
Mads Pedersen V228
Lisbeth Pedersdatter V35
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------\endash
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1757-65 fol. 586b

Anno 1763 den 25 apriil blev eftter foregaaende skeede tillysning og bekiendtgiørelse foretaget lovlig skiftte og deeling eftter fæste huusmanden Peder Madsen som boede og døde i Daugløcke Slette til erfahring om noget fra boets paahæftende gield og besværing maatte kunde overskyde at komme til deeling imellem encken Kirstine Salomonsdatter, paa den eene og deres udi ægteskab sammen aulede 3 børn nemlig.

Salomon Pedersen 18 aar tiener Helle Pedersen paa Sneckesteen

Mads Pedersen 16 aar tiener Børge Børgesen paa Sneckesteen

Lisbeth Pedersdatter 13 aar opholdende sig i Stervboen

Alle paa den anden side. Ved denne forretning mødte encken bemte. Kirstine Salomonsdatter med laugværge Hans Knudsen gaardmand i Danstrup samt som formynder paa de umyndiges vegne Ole Mortensen paa Daugløcke Slette.
Skifttet forrettede regimentsskriver Plum ved fuldmægtig Gottlob Badstuber i overværelse af hr. birkedommer Lottrup paa rættens vegne samt de 2de mænd.
Svend Pedersen foged i Nyboe
Hans Pedersen foged i Danstrup
som forhen havde registreret og vurderet boets formue, hvor om de nu fremlagde deres forretning, som blev læst og lyder saaledes no. 50

1 gl. boer -,-,12
1 gl. benck -,-, 4
1 halm stoel -,-, 4
1 eege kiiste 1,4,-
1 senge stæd -,4,-
1 dito -,3,-
1 eske -,-, 4
1 stand hal tønde -,-, 8
1 øre balle 1 fierding og tree ottinger -,-, 8
1 melke kande -,-, 8
1 rive jern -,-, 4
2de spande -,-, 8
1 eske -,-, 8
1 brun stribet olmerdugs dyne 1,-,-
1 blaae degtens do. 2,-,-
1 hoved pude -,-, 8
1 pude vaar -,-, 4
1 par blaar lerrets lagen -,2,-
1 par dito -,2,-
1 dito -,1,-
1 senge teppe -,-,12
1 graae vadmels trøye -,2,-
1 under dito -,-,12
1 par graae vadmels buxer -,-, 8
1 par skoe -,-, 8
1 hat -,-, 2
1 baad med seil 8,-,-
1 dreg og tog 1,-,-
3 hunder krog -,-,12
3 snørrer -,-, 6
2 rei garn -,1,-
Hvor eftter stervboens indgield og formue ialt ______________
beløber sig til den summa 17,3,10

Og som ingen af de tilstedeværende paa skiftte rettens spørgsmaal vidste noget viidere at angive, som boen til beste kunde beregnes saa følger
Stervboens udgield og besværing neml.

1) den afdødes begravelse angav encken at have kostet,
som hun speciel opregnede og bedrog sig til 7,-,-

2) encken fordrede her imod vederlag eftter loven med 7,-,-

3) Hans Jørgensen i Daugløcke fordrede for af hannem
bekomne tørv som blev tilstaaet 8,4,-

4) Lars Pedersen ibid. ligesaa, som vedkommende tilstoed 4,2,-

5) Jørgen Knudsen i Nederste Torp fordrede for et huus,
som den afdøde af hannem sig havde til forhandlet og af
vedkommende blev tilstaaet 20,-,-

6) Rasmus Jensen i Søeholm fordrede for af ham
bekomne tørv som blev tilstaaet 4,-,-

7) skifttets bekostning eftergives grundet boets
ringhed undtagen tinglysning -,1, 6
______________
Summa boets udgield og besværing 51,1, 6

Gælden overskyder med 33,3,12

intet at arve

Skifttet sluttet Actum ut supra
paa skifteforvalterens vegne
J.F.Lottrup G. Badstuber

encken som formynder
Kirsten KSD Salomonsdatter Ole OMS Mortensen

som laugværge som overværende
Hans Knudsen Svend SPS Pedersen
Hans KnudsenBillede

Peder blev gift med Ane Kirstine Salomonsdatter, datter af Salomon Sørensen og Gundel Rasmusdatter, den 16 Aug. 1744 i Asminderød sogn. (Ane Kirstine Salomonsdatter blev født den 2 Jan. 1717 i Sletten, dåb den 10 Jan. 1717 i Sletten, Asminderød, døde den 9 Okt. 1775 i Sletten og blev begravet den 15 Okt. 1775 i Asminderød sogn.)

punkttegn  Deres ægteskab:

1. Vielse. Trolovelse/vielse Asminderød 1744
9 maj
Peder Madsen enkem. og fed. geader ? af Helsingør
Ane Kirstine Salomonsdatter Sletten
forlovere:
Bent Salomonsen paa Sletten
Jens Olsen ibid.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia