Nicolai Rasmussen Flensborg
(1700-)
Kirsten Svensdatter
(1715-)
Jens Nicolaisen
(1754-)

 

Familie

Jens Nicolaisen

  • Født: 28 Sep. 1754, Lokkerup
  • Dåb: 6 Okt. 1754, Tikøb, sogn
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Daab Lokkerup 17 p. trin d. 6 oktober 1754 Kirkebog s.431
Nicolais barn
Jens
Børge Svens kone Ellen Pedersdatter fra Rørtang
fad.
Johan Børgesen
Børge Svensen
Anna Margaretha Børgesdatter.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: eft. Nicolai Rasmussen Flensburg, 22 Jan. 1759, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1759-65 fol: 183. HANS CHR. NIELSEN
Ved Mosen 14 4050 Skibby

ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 01.02.2009


NUMMER : 10U -759 ARKIVALIEDATO : 22.01.1759

BESKRIVELSE : Skifte eft. Nicolai Rasmussen Flensburg

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1759-65 fol: 183
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Nicolai Rasmussen Flensborg 10U
Skifte, ARVINGER :
Kirsten Svensdatter 11U
Anders Nicolaisen 10X
Jens Nicolaisen E80T
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1759-65 fol: 183

Ao 1759 d. 22 january blev efter foregaaende lovlig tillysning og bekiendtgiørelse foretaget skifte paa Esserum efter afg. Nicolai Rasmussen paa Lokkerup mellem enken Kirsten Svendsdatter og hans efterladte børn som ere.

en søn Anders Nicolaisen boende paa Lokkerup

en søn Jens Nicolaisen 4 aar hiemme hos moderen og er enken allene moder til denne yngste søn.

Ved forretningen mødte enken med laugværge Børge Svendsen i Røertang, samt paa egen og den umyndiges vegne Andes Nicolaisen paa Lokkerup. Skiftet forvaltede regiments skriver Plum i overværelse af Hr. birkedommer Rosted og de 2de vitterligheds mænd
Peder Larsen og
Peder Jensen i Nyrup
som forhen havde registreret boet hvorom de nu fremlagde deres forretning som blev oplæst og er saa lydende

Fiske Redskab
7 nye ruuser 2,-,-
3 gl. do. af støkket a 1 mk. -,3,-
6 aale kurve som tilhører ruuserne 1,3,-
3 silde næringer -,4,-
1 makrell garn -,4,-
1 liden gl. baad -,4,-
1 sorthielmet koe 5,2,-
Desuden et lille indbo jeg ikke har afskrevet _____________
Summa boets formue 31,5,14

Derimod befandtes boet giæld at bestaae i følgende

1) Angav enken at have laant til den afdødes
begravelses bekostning som hun vidste regninger
for ialt 10,2, 8

2) Fordrede Anders Nicolaisen som han ligeledes
til begravelsen havde udlagt og han nu opregnede 4,1,-
hvorimod enken fordrede vederlag med 14,3, 8

3) Hans Henrich Herfort i Kiøbenhavn fordrede for
2de td. tiere den afdøde i aaret 1756 havde bekommet 7,4,-

4) Børge Pedersens enke i Borups huus fordrede for
adskillige ting den afdøde udi aaret 1757 havde
bekommen 10,-,-

5) Hans Jochum paa Skotterup fordrede for langhalm
og høe den afdøde for 4re aar siden af ham havde
bekommet 1,3, 8
______________
29,1,-

Men da Anders Nicolaysen med sin fader den afdøde Nicolay Rasmussen ved stædets afstaaelse har indgaaet en contract og derudi forbunden sig at betale ald den giæld som maatte hæfte paa faderens boe til contractens dato som er den 13de decbr. 1757 og disse 3de sidste anførte fordringer er før giæld som Nicolay Rasmussen har givet forend contractens slutning, saa vedkommer det ikke dette stervboe men creditorerne beviises til Anders Nicolaysen at tage deres betaling, ligesom og Anders NIcolaysen nu i skiftte rætten tilstoed at betale Sr. Herfort sin fordring med første, men de 2de andre hand holdt urigtige kunde han ikke betale førend de blev beviist paa lovlig maade hvilket dem tilkiendegivet.

Skiftets bekostning 2,5,14
______________
Summa boets udgift 32,-,14

Som overstiger boets formue hvor for at intet bliver at arve men enken lovede at betale Anders Nicolaysen sin fordring og ald anden beviiselig giæld som maatte hæfte paa boet naar den befindes af hendes Sl. mand at være giort siden 13 dec. 1759 (fejlskrevet) ligesaa tilstoed Anders Nicolaysen at betale ifølge den med sin fader oprettede contract ald den giæld der lovlig kand beviises af hans Sl, fader at være giort førend forbemt. dato 13 dec. 1757 samt overleverede til sin stæd moder atl hvad contracten er meldt og opregnet at han nogen maade undtagen samt give enken det halve af det undertag hver aar som i contracten er anført ligesaa lade hende saa længe hun lever have 1 makrel garn og 5 ruuser paa stade hos sig hvoraf hun altid maatte sætte toe ruuser iblandt de inderste ruuser paa sætte stædet, og siden udefter fra de 10 inderste maae hun sætte en ruuse ved hver 3de hand setter. Hvor med enken hvar fornøyet og til hvis fuldbyrdelse Anders Nicolaysen ved sin underskrift herved forbinder sig. Enken og laugværge anlovede dernest af skifte forvalteren i alle maader skadesløs. Og saaledes blev da dette skifte sluttet
Actum ut supra

enken med laugværge Anders Nicolaysen
Kirsten KSD Svendsdatter
Børge Svendsen

som vitterligheds mænd
Peder Larsen Jens Pedersen

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia