pil pil
Ole Hansen
(1700-)
Anders Mikkelsen
(1715-1769)
Anna Christine Pedersdatter
(1709-1773)
Niels Olsen
(1728-1804)
Maren Andersdatter
(1738-1798)
Anna Magrethe Nielsdatter
(1778-1857)

 

Familie

Anna Magrethe Nielsdatter

  • Født: 18 Apr. 1778, Snekkersten
  • Dåb: 26 Apr. 1778, Tikøb, sogn
  • Død: 10 Dec. 1857, Snekkersten i en alder af 79 år
  • Begravet: 16 Dec. 1857, Tikøb, sogn
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Daab Tikøb Quasimodo geniti d. 26 april 1778 Kirkebog s.399
Fra Snekkersten Niels Olsens datter Anna Magrethe
Niels Rasmussens kone fra Espergærde bær barnet
Fad:
Michel Michelsen
Lars Jensen
Ole Andersen
alle fra Snekkersten
Ane Katrine Andersdatter ibid.
Begr. Snekkersten 16 december 1857 Kirkebog s.349 n.47
Ane Margrethe Nielsen død 10 dec.
ugift fruentimmer boende paa Snekkersten 78 aar.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte efter Maren Andersdatter, 10 Dec. 1802, Kronborg Amtstue 1773-1807 fol. 724.ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 11.02.2009


NUMMER : A323 -802 ARKIVALIEDATO : 10.12.1802

BESKRIVELSE : Skifte efter Maren Andersdatter

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue 1773-1807 fol. 724
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Maren Andersdatter A323
Skifte, ARVINGER :
Børge Nielsen AA322
Jens Nielsen BA322
Anna Magrethe Nielsdatter FA323
Ole Nielsen GA322
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol. 724

Anno 1802 den 10de decembr. blev efter forhen skeedte tillysning ved Cronborg Amts Birketing foretaget skifte her paa Cronborg Amtstue efter Niels Olsens afdøde hustrue Maren Andersdatter af Snekkersteen til deeling imellem enkemanden og den afdødes efterladte arvinger som ere.

1) een søn Børge Nielsen 42 aar
2) een ditto Jens Nielsen 37 aar
3) een ditto Ole Nielsen 19 aar
4) een datter Anne Margrethe Nielsdatter 24 aar ugift

Skiftet forrettede secretair og Amtsforvalter Balsløw ved fuldmægtig J. Larsen i overværelse af Hr. Birkedommer Lemvigh og de 2de vitterligheds vidner
fogderne
Ole Brodersen af Harritshey
Lars Jensen af Tikjøb

Ved forretningen mødte paa enkemandens og samtlige arvingers vegne de forommeldte 2de myndige sønner
Børge Nielsen og
Jens Nielsen begge af Snekkersteen
Hvorefter da først blev foretaget boets indgield og formue og til den ende fremlagt og oplæst den i stervboet under 20de oct. 1800 foretagen Registrerings og vurderings forretning der i registrerings Protocollen for Tikiøb sogns søndre part findes indført saaledes lydende og hvorefter boets indgield og formue tilløber ialt den summa 81,84

Hvilket var alt det de tilstædeværende vidste at angive som boet til bedste kunde og burde beregnes altsaa anføres dets udgield og besværing saaledes.

1) Den afdødes begravelse var af enkemanden bekostet og betalt med 16 rd. hvorimod han formente at kunde tilkomme vederlag til sin begravelse lige imod sin afdøde hustrue med 16.-

2) Bortskyldig gield til afg. regimentsskriver Badstubes stervboe, som i overensstemmelse med en udskrift af Friderichsborg og Cronborg Amtstues fortigels og communitions protocolle som Hr. fuldmægtig og Hospitals forstander Dahlerup af Friderichsborg herved fremlægger, er 119,62

3) Dette skiftets omkostninger 4,42

Summa udgield 140,8

Hvilket saaledes langt overstiger boets indgield og formue, følgelig bliver ej noget at arve. Og da de 2de tilstædeværende myndige arvinger declarerede paa deres faders vegne og tillige under deres eget ansvar at den fordring som deres fader skyldede til afgangne regimentsskriver Badstubers stervboe skulde saasnart muligt blive betalt og hvoraf de forbandt den til at erlægge 1/3 nu tilstundene nye aar, og om vedkommende ville være dermed fornøyet, da saaledes aarlig 1/3 med 40 rd. indtil den hele capital var indbetalt saa ansaa skifteforvalteren, det rigtigt nu hermed at overlevere enkemanden det registrerede og vurderede gods imod at tilsvare ald derpaa hæftende beviiselig giæld og dette skiftes omkostninger og som de tilstædeværende lovede at holde skifteforvalteren kravesløs og uden ansvar for alt af dette skifte dependerende saa blev dette skifte saaledes sluttet og tilendebragt
Datum ut Supra

Børge BNS Nielsen Jens INS Nielsen


2. Skifte: Skifte efter Niels Olsen Snekkersten, 9 Nov. 1805, Cronborg Amtstue 1773-1807 fol. 874.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 11.02.2009


NUMMER : A322 -805 ARKIVALIEDATO : 09.11.1805

BESKRIVELSE : Skifte efter Niels Olsen Snekkersten

MYNDIGHED : Cronborg Amtstue 1773-1807 fol. 874
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Niels Olsen A322
Skifte, ARVINGER :
Børge Nielsen AA322
Jens Nielsen BA322
Anna Magrethe Nielsdatter FA323
Ole Nielsen GA322
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Cronborg Amtstue 1773-1807 fol. 874

Anno 1805 den 9 novbr. blev efter forhen skete tillysning foretaget skifte her paa Cronborg Amtstue efter afgangne huusmand og fisker Niels Olsen af Snekkersten til deling imellem hans efterlatte arvinger som var.

1 søn Børge Nielsen 44 aar boende paa Snekkersten

2 søn Jens Nielsen 41 aar ligeledes paa Snekkersten

3 søn Ole Nielsen 23 aar ibid.

4 en datter Anne Margrethe Nielsdatter sammesteds

Skiftet forrettede Hr. Amtsforvalter Fasting ved fiskal i overværelse af
Hr. Birkedommer Lemvig og de 2de vitterligheds vidner fogden Lars Jensen af Tikjøb og Ole Svendsen af Haritzhøj.
Ved forretningen mødte paa egne og øvriges medarvingers vegne sønnerne Børge og Jens Nielsen Snekkersten. Hvorefter da først blev foretaget boets indgield og formue til den ende fremlagt boets indgield og formue til den ende fremlagt og oplæst den i stervboet under 15 sept. 1804 skete registrerings og vurderings forretning saaledes lydende hvorefter boets indgield og formue tilløber ialt den summa 84 rd.
Hvilket var alt det de tilstædeværende vidste at angive kom boet til bedste kunde og burde beregnes. Altsaa anføres dets udgield og besværing saaledes.

Den afdødes begravelse var af den afdødes 2 ældste sønner bekostet og betalt, og hvortil de afgav at være medgaaet 24 rd.

Bortskyldig gield

Til afgangne regimentsskriver Badstubes stervboe af en ved skifte fornævnte Niels Olsens hustrue under 10 dec. 1802 anholt fordring en rest af
76 rd. 5 mk.

Til Ludvig Hvidt af Helsingør paa egen og broders vegen
efter fradrag af 11 octbr. 1804 18 rd. 3 mk.

Til hørkræmmer Lars Hansen Møller Kultorvet i Kjøbenhavn
40 rd. hvoraf allerede er betalt 10 rd. altsaa igien 30 rd.

Skiftets bekostning 5 rd. 4 mk.

Naar foranførte boets indgield og formue sammenlignes
med udgielden overstiger det sidste det første med 72 rd. 5 mk-
Følgelig bliver ej noget at arve

Med hensyn til den anførte gield da lovede og vedtog begge tilstædeværende myndige arvinger een for begge og begge for een at samme paa anfordring og saa snart muligt skulde blive betalt den til afgangne regimentsskriver Badstubes stervboe skyldværdige gield , lovede formeldte arvinger at betale vedkommende i de første dage i næste uge.
Til Lars Hansen Møller lovede de at betale efter hans forlangende aarlig 5 rd. indtil det hele blev afgjort. Til Hvidt lovede de ligeledes at betale det fordrede dog saaledes at de sammen med ham at hefte en billig acord. Skiftetes omkostninger betalte arvingerne med 5 rd. 4 mk.

herefter sluttes skiftet

Børge BNS Nielsen Jens INS Nielsen
Til vitterlighed

Ole Brodersen Lars Jensen

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia