Hans Mogensen
(1696-1755)
Kirsten Pedersdatter
(1702-1771)
Henning Hansen
(1703-1773)
Alborre Jensdatter
(1700-)
Fisker Anders Hansen
(1734-1796)
Ellen Henningsdatter
(1732-1787)
Alberta Helena Andersdatter
(1772-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Fisker Hans Pedersen

Alberta Helena Andersdatter

  • Født: 1 Aug. 1772, Humlebæk
  • Dåb: 9 Aug. 1772, Asminderød Kirke
  • Parforhold: Fisker Hans Pedersen den 5 Nov. 1790 i Asminderød Kirke
Billede

punkttegn  Dåbsnotater:

Født Humlebæk ca. 1 august 1772 døbt 8 p. trin d. 9/8
kirkebog s. 85b
Fisker Anders Hansen paa Humlebæk med hustru Ellen Henningsdatter 1
pige Albert Helena.
Frembaaren af fisker Helle Andersens kone Kirsten paa Humlebæk,
ledsaget af mad. Maasens koke pige Ellen paa Krogerup.
Test:
Førgemand Thomas Ønson fra Helsingør
u.k. Hans Hansen
fisker Mogens Hansen
u.k. Peder Hansen alle fra Humlebæk
intro 11 p. trin.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte efter Ellen Henningsdatter, 12 Jan. 1788, Krogerup Gods fol. 196b.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 09.03.2009


NUMMER : V19 -787 ARKIVALIEDATO : 12.01.1788

BESKRIVELSE : Skifte efter Ellen Henningsdatter

MYNDIGHED : Krogerup Gods fol. 196b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Ellen Henningsdatter D337
Skifte, ARVINGER :
Anders Hansen D336
Hans Andersen BD336
Alberta Helena Andersdatter FT32
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1752-1806 fol: 195b

Anno 1787 den 24 septemb. mødte undertegnede forvalter Gøtje paa de høye herskabs vegne i Humlebæk for at foretage lovlig registrering og vurdering efter afgl. Ellen Henningsdatter Anders Hansens hustrue ibid. i overværelse af enkemanden, og paa børnenes vegne som formyndere Mogens Hansen og Lars Rasmussen af Humlebæk tillige med vitterligheds og vurderings vidnerne Niels Jørgensen og Johan Hansen ag passerede da som følger.

I Stuen
et fyrre bord -, 4, -
en kiste bænk -, 3, -
en fyrre bænk -, 1, -
et skab med laas og nøgl 1, -, -
en fyrre slagbænk 1, -, -
en do blaamalet 1, 2, -
2 lodbænke 1, -, -
en jern bilægger ovn 7, -, -
en liden kiste -, 1, -
3 træe stole og en tabouret 1, -, -
et himmel sengested med trykte lærrets omhæng 2, -, -
en rødstribet olmerdugs overdyne 2, -, -
en blaastribet underdyne 1, 4, -
en grøn stribet olmerdugs dyne 2, -, -
1 blaastribet linnet underdyne 2, 4, -
en ditto 2, -, -
et rødstribet tæppe -, 2, -
2 blaarlærrets lagen -, 3, -
2 guul stribede hovedpuder -, 4, -
2 blaastribede ditto 1, -, -
2 grønstribede ditto -, 4, -
en guulstribet dyne 1, -, -
en ditto 1, -, -
3 blaarlærrets lagen 1, -, -
et speil i sort ramme -, 3, -

I Kammeret
et stort saltkar -, 3, -
2 halv tønder -, 3, -
2 fierdinger -, 1, -
et stort saltkar -, 3, -
2 brygger kar -, 4, -
2 salte halvtønder -, 2, -
2 fierdinger -, 1, -
3 ottinger -, 1, -
18 stk. tinn tallerkener 3, -, -
2 tinn fade 1, -, -
en ditto skaal -, 2, -
en malm morter med støder 2, -, -
en ditto mindre med do 1, 4, -
2 ditto lysestager 1, -, -
2 ditto strygejern med bolte 2, 3, -

I Køkkenet
6 messing kiedler 4, -, -
2 kaaber pander 1, 4, -
1 kaaber potte -, 5, -
4 do thee kiedler 6, -, -
en kaabber spand en sie og en tragt 2, -, -
en æbleskive pande -, 3, -
2 fyhr fade -, 5, -
et messing dørslag en do skumskee og en do rivejern -, 2, -
2 jern gryder 2, -, -
4 jern pander 1, -, -
2 jern riste -, 2, -
4 jern fødder 2, -, -
en ildpande og skuffe samt kødgaffel og kaalkniv 1, -, -

I Stuen næst ved
et fløybord 1, -, -
et grønt do -, 4, -
2 runde theeborde 1, -, -
6 guldlæders stole 6, -, -
1 do læhnestoel 1, -, -
3 stole med trykket lærret 1, -, -
et stueuhr 20, -, -
4 speile i forgyldt ramme 8, -, -
et laneret forgyldt skab med glasdøre 16, -, -
Hvori fandtes den sal: kones gangklæder, som
enkemanden declarerede at være skiænket hans datter
Lene Andersdatter imod at sønnen Hans Andersen ved hans
dødelige afgang fik hans gangklæder hvorfor samme nu
ei føres boet til indtægt men ikkun her spesificeres
neml.
en grov silke kofte og stoffes skiørt
en brocheret kiole
en sort gradture silke do
en blaae do kaabe med forreværk
en rød pels
en do med maltuns foer
sirtses kiole
en do
24 hørlærrets særke
samt skoe og strømper med daglige gangklæder og en
blaae silkeklædning som blev givet sønnen

en eege dragkiste 20, -, -
et lidet skab -, 2, -
en kaabber thee machine 3, -, -
jern bileegger ovn med 6 messing skruer 10, -, -
et messing dækkefad 2, -, -
en fyrre dragkiste med forgyldte lister 6, -, -
en tinn terrin 3, -, -
2 thee kander og en melkekande 2, -, -
2 do lysearme stager 2, -, -
en messing kaffekande 1, -, -
en mindre ditto -, 4, -
2 lyse tabouretter af træe -, 2, -
en topseng med blaat og hvidt omhæng og tæppe 4, -, -
en blaaeternet overdyne 5, -, -
en do med trykket vaar 4, -, -
en blaaestribet linnet underdyne 8, -, -
en rødstribet olmerdugs ditto 10, -, -
en blaaestribet ditto 10, -, -
en ditto 8, -, -
en ditto 6, -, -
2 do hovedpuder 3, -, -
2 lange ditto 6, -, -
3 rødstribede ditto 4, -, -
en caffe mølle -, 3, -

I Stuen ovenfor
en topseng 2, -, -
en grønstribet olmerdugs overdyne 3, -, -
en blaastribet ditto 6, -, -
en do 4, -, -
en do 4, -, -
en do 4, -, -
en do 4, -, -
3 hovedpuder 3, -, -
1 do 1, -, -
en himmelseng med blaae stribet omhæng 2, -, -
en rød og hvid overdyne 1, -, -
en do underdyne 1, -, -
et madskab 1, -, -
et grøn malet skab 3, -, -
et mindre ditto -, 4, -
en fyrre med laas og nøgel 2, -, -
en justeret korn skieppe -, 4, -
en stor kaabber kiedel 10, -, -
en mindre ditto 8, -, -
en messing ditto 4, -, -
en qværn 1, -, -

Fiske Redskab
40 stk. ruser med tilbehør 100, -, -
et trug næriger med do 30, -, -
21 smaa garn 24, -, -
1/3 af et bundgarn 10, -, -
en baad med mast og seyl 30, -, -
en ditto mindre 10, -, -
en ditto mindre 10, -, -
24 par hørlærrets lagen 48, -, -
24 par blaargarns lagen 36, -, -
I rede penge anmeldte enkemanden at der forefandtes 300, -, -
_____________
Tilsammen 906, 4, -


Endelig anmeldte enkemanden at have skienket til sin datter en sølv kiæde og 3 sølv spise skeer og do 3 thee skeer samt til sønnen et sølv bæger, en do potage skee en do conieskee og 3 spiskeer og 3 theeskeer og da ingen vidste videre ved denne forretning at erindre saa blev samme sluttet.
Datum ut supra paa herskabets vegne
enkemanden Gøtje
Anders AHS Hansen
Paa børnenes vegne
Lars Rasmussen Mogens MHS Hansen
Til vitterlighed og som vurderings mænd
Niels Jørgensen Johan Hansen

Krogerup Gods 1788 fol. 196b

Anno 1788 den 12 januar blev efter lovlig tillysning ved Cronborg Amts Birketing af mig undertegnede på det høje herskabs vegne foretaget lovlig skifte og deling efter fisker Anders Hansens afdøde hustru Ellen Henningsdatter på Humlebæk imellem enkemanden og hans og den afdødes sammenavlede børn.
Nemlig.

Sønnen Hans Andersen
Datteren Lene Andersdatter

I overværelse af enkemanden og på børnenes vegne som formynder Lars Rasmusen og Mogens Hansen begge af Humlebæk samt vitterlighedsvidnerne Niels Jørgensen af Tibberup og Niels Andersen af Vexeboe, og blev da afhandlet som følger.

Reg. og vurd. blev fremlagt hvis beløb er den summa 906 rd. 4 mk.
Der var intet videre i boet.

Boets besværing
Begravelsen havde kostet 24 rd.
Skiftets omkostning 24 rd.
Tilbage 858 rd. 4 mk.

Som bliver at dele imellem enkemanden og børnene således at.

Enkemanden Anders Hansen tilkommer det halve 429: 2:
a) Hans Andersen en broderlod 13 år. 286: 1: 5 1/3:
b) Lene Andersdatter en søsterlod 15 år. 143: -: 10 2/3:
Som udgør boets beholdning 858: 4:

Af hvilke 429 rd. 2 mk. som i arv tilfalder børnene enkemanden leverede 300 siger trehundrede Dansk Courant hvoraf sønnen tilkommer 200 og datteren 100, for at deponeres hos det høje herskab som arveformynder, samt derfor meddeles bevis samt deraf årlig svares rente 2% og med ½ års lovlig opsigelse udbetales samme år børnene bliver myndige.
De øvrige sønnen tilfalder 86: 1: -5 1/3
og datteren tilfalder 43: -: 10 2/3:
blev med herskabet og formyndernes tilladelse og med deres tilsyn og ansvar indestående i boet hos enkemanden uden deraf svares nogen rente. Ligesom dog de i registreringen anmeldte og specificerede gangklæder og sølvtøj som er skænket børnene af deres fader forblev under formynderens tilsyn i hans ___- og bevaring til børnene bliver myndige

REGISTRERINGEN BØR AFSKRIVES.


2. Skifte: Skifte efter Bodil Mathiasdatter, 24 Dec. 1800, Krogerup Gods 1752-1808 fol:264.


ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 08.02.2009


NUMMER : 65SK -800 ARKIVALIEDATO : 24.12.1800

BESKRIVELSE : Skifte efter Bodil Mathiasdatter

MYNDIGHED : Krogerup Gods 1752-1808 fol:264
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Bodil Mathiasdatter 65SK
Skifte, ARVINGER :
Christen Detlefsen 64SK
Hans Hansen K336
Rasmus Hansen V132
Ellen Magnusdatter V133
Hans Mogensen E168
Peder Hansen DV218
Ana Magarethe Hansdatter V109
Jørgen Jensen Lillegaard EV108
Hans Jensen Lillegaard HV108
Johanne Chatrine Jensdatter AV109
Ana Elisabeth Jensdatter BV109
Kirsten Hansdatter AV219
Anna Lisbeth Hellesdatter I165
Jens Povelsen D169P
Inger Kirstine Mogensdatter H169
Hans Andersen BD336
Hans Pedersen V156
Alberta Helena Andersdatter FT32
Ukendt person
Skifte, ANDRE PERSONER :INDHOLD :
--------'96
Krogerup Gods Skifteprotokol 1752-1808 fol: 264

Anno 1800 den 24 decembr. efter at det var anmeldt at huusmand Christen Detlefsens hustrue Bodil Mathias datter ved døden var afgangen indfandt jeg mig underskreven paa mit høie herskabs vegne med tiltagen 2de vitterligheds vidner Hr. proviantforvalter Grønvol af Gothaab og John Hansen af Mørdrup her i følge loven at tage den afdødes efterladen skaber under en lovlig registrering og vurdering til i tiden paafølgende skifte og deling mellem enkemanden paa den ene side som er hendes søskende børn navnlig Hans Hansen i Humlebæk Rasmus Hansens hustrue Ellen Magnusdatter paa Humlebæk Hans Mogensen i Humlebæk Peder Hansen i Humlebæk Grethe Hansdatters efterladte børn i Sletten som er 1 søn Jørgen 1 ditto Hans 1 datter Trine 1 datter Ane afgangen Kirsten Hansdatters børn i Humlebæk er 1 datter Ane Lisbeth Jens Poulsens kone Lene Andersdatter, enkemanden erklærede at der endnu var flere arvinger som han nu icke kunde erindre paa disse arvingers vegne blev af skifteforvalteren antaget gaardmand Jens Olsen i Tibberup og blev da i de ovennævntes overværelse saaledes med forretningen fremmet som følger.

1 fyhr bord -, 3, -
1 fyhr bænk -, 2, -
1 ________? med behør 2, -, -
1 fyhr seng 1, -, -
1 læder stoel -, 1, -
1 træe stoel -, 1, -
3 ________ter -, 1, 8
1 lidet the bord -, 1, 8
1 jern kakkelovn 5, -, -
1 klædeskab 2, -, -
1 ege dragkiste 5, -, -
1 blaat skab 1, -, -
3 stk. halstørklæder 1, 3, -
9 stk. natkapper -, 4, 8
8 stk. sove klæder -, 1, -
2 forklæder af kartuns 1, -, -
1 blaastribet forklæde -, 2, -
1 salvet -, 1, -
1 forklæde -, 1, -
1 sirtses kofte -, 1, 8
2 forklæder -, 4, -
1 grønstribet hvergarns skiørt 1, -, -
1 rødstribet ditto 1, -, -
1 sirses skiørt -, 3, -
1 rød sirses trøi og skiørt 1, -, -
1 hvidt lippets skiørt -, 3, -
2 hoved tørklæder -, 1, 8
2 blaastribet lærrets omhæng til seng 3, -, -
1 alen lærret -, -, 8
1 rød graditars kaabe 1, -, -
1 sirses trøi med skiørt 1, -, -
1 rød og hvidstribet lærrets skiørt og kofte 1, 3, -
1 rød ____trøi og skiort 2, -, -
1 hvid

SKIFTET ER MEGET SVÆRT AT LÆSE SKIFTE OG DELING FOL: 266bBillede

Alberta blev gift med Fisker Hans Pedersen, søn af Peder Jensen Gade og Maria Nielsdatter, den 5 Nov. 1790 i Asminderød Kirke. (Fisker Hans Pedersen blev født den 23 Aug. 1766 i Humlebæk, dåb den 31 Aug. 1766 i Asminderød Kirke, døde den 27 Apr. 1855 i Humlebæk og blev begravet den 3 Maj 1855 på Asminderød kirkegård.)

punkttegn  Deres ægteskab:

1. Vielse. Vielse Asminderød 1790 5 nov. s. 168b
Efter Kongl. Allernaadigst tilladelse hjemme i huset sammenviet
Uk. Hans Pedersen fra Humlebæk
Pige Helene Hansdatter ibid.
At der er intet lovstridigt som kan hindre bemældte ægteskab,
bevidner vi underskrevende som cautionister og forlovere efter loven
Niels Pedersen fisker paa Humlebæk
Hans Hansen ibid.
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia