pil pil pil
Kromand Michel Gundersen Fisker
(1688-1759)
Karen Svendsdatter
(1680-1719)
Væver Peder Ibsen
(Ca. 1660-)
Maren Andersdatter
(1690-1736)
Anders Mikkelsen
(1715-1769)
Anna Christine Pedersdatter
(1709-1773)
Anna Chatarina Andersdatter
(1755-1822)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anders Andersen

Anna Chatarina Andersdatter

  • Født: 25 Feb. 1755, Snekkersten
  • Dåb: 5 Mar. 1755, Tikøb, sogn
  • Parforhold: Anders Andersen den 3 Dec. 1780 i Tikøb, sogn
  • Død: 2 Jan. 1822, Espergærde i en alder af 66 år
  • Begravet: 6 Jan. 1822, Tikøb, sogn
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Daab Snekkersten die mercuri eft. oculi d. 5 marts 1755
Kirkebog s.442
Anders Michelsens barn kaldet
Anna Chatharina
Børre Michelsens kone bær det
Fadd:
Jens Michelsen
Jeppe Persen
Anders Christensen
Karen Michelsdatter
alle ibid.
Død Espergærde 2 jan. begr. 6 januar 1822 Kirkebog s.295b nr.7
Cathrine Andersdatter fisker Anders Andersens enke paa Espergærde
65 aar.
Vielse Tikøb 1 adv. d. 3 december 1780 Kirkebog s.504
Fra Esberød efter kongebrev ungk. Anders Andersen og
pigen Anna Cathrina Andersdatter fra Snekkersten.
Caut:
Anders Andersen fra Esberød
Niels Olsen fra Snekkersten.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Skifte eft. Anders Michelsen, 27 Mar. 1770, Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol.565b. ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 04.02.2009


NUMMER : 322 -770 ARKIVALIEDATO : 27.03.1770

BESKRIVELSE : Skifte eft. Anders Michelsen

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol.565b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anders Mikkelsen 322
Skifte, ARVINGER :
Anders Andersen D322
Ole Andersen E322
Maren Andersdatter A323
Karen Andersdatter C323
Ranuld Andersdatter 161
Hellena Andersdatter G323
Anna Chatarina Andersdatter H323
Skifte, ANDRE PERSONER :
Niels Olsen A322INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1765-73 fol. 565b

Ao. 1770 den 27de marty blev efter foregaaende tillysning ved Cronborg Amts Birketing foretaget skifte her paa Esseroms Regiments Skrivestue efter fiskeren afg. Anders Michelsen paa Snedkersteen til deeling imellem enken Anna Kirstine Pedersdatter og den afdødes efterladte børn nemlig.

Anders Andersen 25 aar gl.

Ole Andersen 23 aar gl.

Maren Andersdatter gift med Niels Olsen fisker paa Snedkersteen som paa hendes vegne var tilstæde
item.
Karen Andersdatter

Randel Andersdatter

Helena Andersdatter

Anna Cathrina Andersdatter

Skiftet forrettede hr. regimentsskriver Badstuber ved fuldmægtig Hans Langsted udi overværelse af hr. birkedommer Lottrup. Ved forretningen var og tilstæde enken selv med laugværge Jeppe Pedersen paa Snedkersteen, saa og de myndige arvinger saavelsom de umyndiges formyndere nemlig.
Hans Olsen
item de 2de fogder
Peder Larsen i Pleielt
Jens Pedersen
som ved registrerings forretningen havde været overværende hvilken de nu fremlagde til eftersyn og er saalydende.

1 eege slag bord 2,-,-
1 lidet fyrre bord -,2,-
1 fyrre benk -,1, 8
1 gl. lod benk -,1, 8
4 spaane stole 1,-,-
1 træe stol -,1, 8
1 jern kakkelovn 6,-,-
1 klæde skab 2,-,-
1 standseng med blaae omhæng 1,-,-
1 ditto -,3,-
1 ditto -,2, 8
1 rødstribet olmerdugs overdyne 3,2,-
1 blaastribet ditto 2,2,-
1 ditto 1,2,-
1 linned blaastr. ditto underdyne 1,4,-
1 ditto 1,-,-
1 ditto 2,4,-
1 ditto hvid linned -,4,-
1 rødstribet ditto 1,-,-
1 rødstribet olmerdugs hoveddyne -,4,-
3 blaastr. ditto -,5,-
2 treke puder med vaar 1,2,-
1 blaastribet ditto -,1, 8
1 par lerreds lagner 1,1, 8
6 par blaarlærreds ditto 4,-, 8
1 par pudes vaar -,4,-
1 lærreds haandklæde -,1, 8
1 blaargarns ditto -,-, 8
1 dreiels dug 1,2,-
2 blaargarns ditto -,3,-
1 hat -,1, 8
1 blaae kiol 1,-,-
1 blaae vadmels trøie -,2,-
1 par vadmels buxer -,1, 8
2 par hvide strømper -,2,-
1 par skoe og 1 par støvler 1,4,-
3 par lærreds skiorter 4,-,-
1 halsklud og 1 krave -,1, 8
1 speil -,4,-
1 slag benk -,2,-
1 lidet madskab -,1, 8
1 kobber kiedel 3,-,-
1 ditto 2,1, 8
1 ditto potte -,4,-
1 ditto thee kiedel -,3,-
1 jern gryde 1,2,-
1 ditto -,1, 8
1 ditto 1,-,-
1 liden dito -,1,-
1 mindre ditto -,-, 8
1 jern pande -,1, 8
1 ditto -,-, 8
1 ditto -,-, 8
1 gl. thee kiedel -,1, 8
1 liden messing kiedel -,-, 8
2 ildfødder -,2,-
1 ildtang og rist -,1, 8
1 blik tragt og dørslag -,-, 8
1 tin suppe fad -,4,-
1 ditto -,3,-
2 smaa fade -,2,-
2 dusin tallerkener 4,-,-
4 tin skeer -,-, 8
1 jern fyrfad -,-, 4
1 brygger kar -,2,-
1 ditto -,1, 8
1 øre balle -,-, 8
1 øll tønde -,1,-
2 stand tønder -,1,-
6 silde fierdinger -,1,-
1 haand qvern 1,-,-
1 bage trug -,1, 8
3 sæcke -,1, 8
1 riis øxse -,-, 8
2 jern vegge -,-, 8
1 bue saug -,-, 4
1 slibe steen -,-, 8
1 vandspand og 1 strippe -,1,-
1 klæde kurv -,1,-
1 hancke kurv -,-, 8
1 spinde rok 1 hampe ditto -,4, 8
1 haspe 1 garn vinde -,1, 8
1 øll træe flaske -,-, 4
1 hacke og 1 grav spade -,-, 8
1 bære bor -,-, 4
1 jern stang -,1, 8
1 bancke skammel -,-, 8
1 huus postil -,4,-
1 gl. bibel -,1,-
4 gl. psalmebøger -,1,-
1 brun ringet koe 5,-,-
1 soe og 3 grisse 1,4,-
1 hiul bør -,-, 8
30 aale ruser med behør 40,-,-
10 flyndergarn 5,-,-
6 silde garn 3,-,-
5 makrel garn 1,4,-
7 næringer 2,2,-
1/3 bundgarn 3,-,-
2 dræcke med behør 3,-,-
1 baad med seil og aarer 12,-,-
1 ditto 8,-,-
1 jern bismer 1,-,-
Hvorefter boets gandske indgield og formue beløber _______________
sig til den summa 155,3,-

Hvilket var alt hvad de tilstædeværende vidste at angive og som boet til bædste kunde bereignes, altsaa følger dens udgield og besværing

1) Den afdødes begravelse var af encken betalt, og hvorimod hun paastoed vederlag af lige saa meget 20,-,-

2) Indestaaende børnegods
a) eftter skiftte af 30te januar 1761 eft.
afg. Michel Gundersen paa Snedkersteen for
myndlingen Birgitte Børgesdatter 11,-,-

b) efter skifttet af 10de novembr. eft. afg.
Børge Michelsen og hustrue for ovenmeldte myndling 60,-,-

Hvoraf de 60 rd. er udsadt paa rente imod 2den prioritet
og pante rettighed udi et huus i Helsingøer beliggende
udi st. Anna gade tilhørende Jochum Holmstrøm bødker,
altsaa indestaar endnu 11,-,10

3) Skiftets bekostning 10,1, 6
______________
Summa boets udgield 41,2,-

Som naar fradrages dets indtægt overskyder til deeling
den summa 114,1,-

Hvoraf enken nyder det halve som er 51,-, 8
og børnene det andet halve saaledes
at sønnerne nyder 12,4, 1 7/9
og hver af pige børnene 6,2, 8/9

Hvilke arveparter tillige med det foranførte indestaaende børnegods bliver udi boet indestaaende de myndige saavelsom de umyndiges for hvilke sidstes arvelodder formynderen Niels Olsen bliver ansvarlig som herved bepligtes med boet at have nøiagtig indseende det samme ikke saaledes forringes at jo de umyndige deres arvelodder uskadt kand bekomme naar de kommer til deres myndige aar og alder, iøvrigt lovede de tilstædeværende at holde skiftte retten kravesløs i ald maade og som intet videre forefaldt ved dette skiftte at erindre er det saaledes sluttet og til endebragt
Datum ut supra paa skifteforvalterens vegne
Langsted

enkens navn laugværgens navn
Anna AKPD Kirstine Jeppe Pedersen
Pedersdatter

de myndige arvinger som formynder for de umyndige
Anders AAS Andersen Niels NOS Olsen

til vitterlighed
Peder Larsen2. Skifte: Skifte eft. Anna Kirstine Pedersdatter, 26 Jan. 1775, Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1773-1807 fol. 565b. ARKIVALIE: SKIFTE
Dato : 04.02.2009


NUMMER : 323 -775 ARKIVALIEDATO : 26.01.1775

BESKRIVELSE : Skifte eft. Anna Kirstine Pedersdatter

MYNDIGHED : Kronborg Amtstue Skifteprotk. 1773-1807 fol. 565b
OPBEVARINGSSTED :
----------------'96
Skifteprotokol

REGISTREREDE PERSONER :
----------------------'96

Skifte, FOR :
Anna Christine Pedersdatter 323
Skifte, ARVINGER :
Anders Andersen D322
Ole Andersen E322
Maren Andersdatter A323
Karen Andersdatter C323
Ranuld Andersdatter 161
Hellena Andersdatter G323
Anna Chatarina Andersdatter H323
Skifte, ANDRE PERSONER :
Niels Olsen A322
Hans Hansen K336INDHOLD :
--------'96
Kronborg Amtstue Skifteprotokol 1773-1807 fol. 148b

Ao. 1775 den 26de januar dito dato blev efter forhen skeedte tillysning ved Cronborg Amts Birketings Ret atter skifte efter afg. Anders Michelsens encke paa Snedkersteen foretaget her paa Esseroms Regiments skriverstue til deeling imellem den afdødes eftterladte børn som er.

Anders Andersen 30 aar gl.

Ole Andersen 28 aar

Maren Andersdatter gift med Niels Olsen paa Snedkersteen

Karen Andersdatter giftt med Hans Hansen paa Humlebech

Randel Andersdatter 24 aar gl. ugiftt

Hellene Andersdatter 22 aar ugiftt

Anna Cathrina Andersdatter 19 aar gl. ligeledes ugiftt

Skifttet forvaltede hr. regimentsskriver Badstuber ved fuldmægtig Hans Langsted udi overværelse af hr. birkedommer Lottrup, ved forretningen mødte de myndige arvinger selv saa og paa de umyndiges vegne som formyndere neml.
udriddere Niels Møller ved Esserum for den første
Jep Pedersen paa Snedkersteen for den anden
og Hans Hansen paa Humlebech for den 3die
ligesom og var nærværende de 2de fogder
Ole Brodersen fra Harritzhei
Jens Pedersen fra Nyrup
som forhen havde registreret og vurderet boets indgield og formue hvilken forretning blev læst og er saalydende berørte registrerede og vurderede gods er ved offentlig auction bortsolgt som auctions forretningen udviiser der tillige er af følgende indhold
( her følger auctionen hvor Anders Andersen køber langt det overvejende)
og er udbragt efterat auctions omkostningerne ere fradragen ialt til den summa 188,5, 2

Hvilket var alt det de tilstædeværende vidste at angive og som stervboet til bædste kunde bereignes altsaa følger udgield nemlig.

1) Den afdødes begravelse var af samtlig arvingerne
bekostet og betalt hvorfor de ei forlangte nogen
vederlag her ved dette skiftte

2) Indestaaende børnegods
a) efter skiftte af 30te jan 1761 efter
Michel Gundersen paa Snedkersteen myndlingen
Bergittes lod 11,-,-

b) efter Børge Michelsen og hustrue paa
Snedkersteen ved skiftte af 10 novbr. 1761
bemeltes myndling Birgittes lod 60,-, 9

3) Hans Hansen paa Humlebech fordrede som
blev tilstaaet 14,-,-

4) Skifttets omkostninger 12,-,12
________________
Summa udgield 97,1, 6

som naar fradrages boets indgield og formue
overskyder til deeling den summa 91,3,12
hvoraf enhver arving tilkommer saasom

Anders Andersen myndig 20,2, 2 2/3
Ole Andersen ligesaa 20,2, 2 2/3
Maren Andersdatter giftt 10,1, 1 1/3
Karen Andersdatter giftt 10,1, 1 1/3
Randel Andersdatter ugiftt 10,1, 1 1/3
Hellene Andersdatter ugiftt 10,1, 1 1/3
Anna Cathrine Andersdatter ugiftt 10,1, 1 1/3
som udgiore foranstaaende 91,3,12
og hvilke arveparter de myndige arvinger her paa skiftte stæden straxen blev udbetalt deres tillagte arveparter imod deres herpaa skifttebrevet tegnede qvittering, men de umyndiges lodder blev i skifttets dato deponerede hos ober formynderen ligesom og de udi boet indestaaende børnepenge tilhørende myndlingen Bergitte paa Snedkersteen ialt 71 rd. 9 2/3 sk. forblev fremdeles i boet hos Anders Andersen paa Snedkersteen indestaaende dog er hand pligtig til deraf at svare rente fra 29de marty 1773 ligesom og forderligst forbemelte pantsatte tilstrækkelig pant de anførte 14 rd. som Hans Hansen paa Humlebech fordrede blev ham paa skiftte stæden udbetalt imod herpaa teignet qvittering og som ingen af de tilstædeværende havde noget viidere at erindre men eenhver for sig lovede at holde skiftte retten kravesløs og uden all ansvar i alle maader saa er dette skiftte saaledes sluttet og til ende bragt
Datum ut supra.
paa skiftteforvalterens vegne
De myndige arvingers navne og qvittering Langsted
Anders AAS Andersen
Ole OAS Andersen
begge paa Snedkersteen
paa min hustrue Maren Andersdatters vegne
Niels NOS Olsen
paa Snedkersteen
paa min hustrue Karen Andersdatters vegne
Hans Hansen
paa Humlebech
formyndere
Jep Pedersen Hans HansenBillede

Anna blev gift med Anders Andersen, søn af Anders Andersen og Anne Jørgensdatter, den 3 Dec. 1780 i Tikøb, sogn. (Anders Andersen blev født den 8 Dec. 1753 i Espergærde, dåb den 16 Dec. 1753 i Tikøb kirke, døde den 5 Jul. 1819 i Espergærde og blev begravet den 9 Jul. 1819 i Tikøb Kirkegård.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Mar. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia